Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 4 december 2020 08:15
Person som promenerar på is.

Fredag 4 december: Brottsförebyggande rådet

Mötet börjar klockan 08.15.

Vad gör Brottsförebyggande rådet?

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Mer om Brottsförebyggande rådet

Se mer information om bland annat rådets ledamöter under sidan Brottsförebyggande rådet.

Sidan uppdaterad 2020-06-25