Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Faluån med utsikt över Dalarnas Museum.

Falu demokratiår 2018

Nedan ser du lista över några av de saker som hände under Falu demokratiår 2018.

Medborgardialoger

Faluborna får vara delaktiga, tycka till och få insyn i hela processen fram till beslut, för nya simhallen och den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.

Förstärkt ungdomsinflytande

Kommunen ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer under året att jobba mer riktat med ungdomarnas inflytande, och förståelsen att ungdomar är viktiga och behöver tas på allvar. Läs mer på sidan Ung demokrati.

Förstärkning av Falu kommuns demokrati­väglednings­funktion

Jenny Antonsson är kommunens nya demokrativägledare och hjälper kommuninnevånarna i frågor som rör demokrati och inflytande. Läs mer om hennes funktion på sidan Om demokrati och delaktighet i Falun.

Falu dialogguide

I mars 2017 tog val- och demokratinämnden fram Falu dialogguide, en vägledning med spelregler för medborgardialoger i kommunen.

Falu demokrativecka - ett år före valet

Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppnar för Faluborna på olika platser i kommunen under Falu demokrativecka.

Politiker i stadsbibliotekets demokraticentrum

Demokratirummet i Falu stadsbibliotek fylldes av partier, aktivitetsveckor och rundabordssamtal under våren. Politikerveckor i Demokraticentrum.

Samarbete med Högskolan Dalarna

Falu Kommun och Högskolan Dalarna startar ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap.

Valkansli

Falu kommun upprättar en mer permanent valorganisation, tidigare har den bara funnits direkt innan valen. I valkansliet kan du bland annat få svar på frågor som rör valet och din röstning.

Sidan uppdaterad 2019-07-01