Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas. I formuläret nedan kan du göra en felanmälan, lämna en allmän synpunkt, lämna beröm eller ställa en fråga.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller skollagen kan du läsa mer om det här.

Personuppgifter

När du gör en felanmälan eller lämnar en synpunkt kan du fylla i dina personuppgifter. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

De personuppgifter du lämnar i samband med att du felanmäler eller lämnar en synpunkt i formulären kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur Falu kommun behandlar personuppgifter.

Formulär

Blankett istället för formulär

Vill du inte skicka in ett digitalt formulär kan du istället skriva ut en blankett eller höra av dig via telefon.

Till blankett (för utskrift)

Sidan uppdaterad 2020-04-24