Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Information om tjänsten Synpunkter, klagomål och felanmälan

Svarstid

När du skickat in din synpunkt, klagomål eller felanmälan via formuläret ger vi återkoppling inom 14 dagar.

Så här hanteras dina synpunkter och klagomål

Här beskrivs den övergripande processen om hur dina synpunkter och klagomål tas om hand. Beroende på synpunkten eller klagomålets karaktär kan det se lite olika ut från fall till fall.

  1. Inkommen synpunkt eller klagomål.
  2. Registrator tar emot synpunkt/klagomål och fördelar till ansvarig chef.
  3. Ansvarig chef tar emot synpunkt/klagomål och bedömer allvarlighetsgraden.
  4. Eventuell kontakt tas med synpunktslämnaren*.
  5. Utredning av synpunkt/klagomål.
  6. Åtgärd av synpunkt/klagomål.
  7. Eventuell återkoppling synpunktslämnaren*.
  8. Uppföljning.
  9. Avslut.

*Om du väljer att vara anonym kan vi inte ge dig återkoppling men vi kommer ändå att ta hand om dina synpunkter och klagomål.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir liksom synpunkten en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas.

Personuppgifter

När dina synpunkter registreras hos en av Falu kommuns förvaltningar betraktas det som en behandling av personuppgifter i personlagens mening (1998:204).

Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress, telefonnummer eller e-post. Dina personuppgifter används för att behandla dina synpunkter. Alternativt kan du lämna in dina synpunkter anonymt och då ska du inte fylla i personuppgifter.

Ansvarig för personuppgifterna

Ansvarig för behandling av personuppgifterna är den nämnd som den aktuella förvaltningen tillhör. Du har rätt att en gång per kalenderår, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som Falu kommun behandlar.

Felaktig hantering av uppgifter

Upplever du att Falu kommun har registrerat felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter om dig kan du begära rättelse av uppgifterna. Det är den ansvariga nämnden som prövar din begäran. En eventuell begäran ställs till berörd förvaltning.

Utlämnande av uppgifter

Under avsnittet Dina synpunkter blir en allmän handling får du information om när dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra.

Fler sätt att ge synpunkter, klagomål och felanmälan

Via telefon

Kontaktcenter: 023-830 00

Observera vid överklagande

Att framföra synpunkter eller klagomål ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Om du vill överklaga gäller vad som är föreskrivet i lag, vänd dig till respektive förvaltning: 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2023-01-11