Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ung flicka som luktar på blomma.

Hållbar utveckling i skolan

Världens länder har förbundit sig till 17 globala mål. Mål 4 - God utbildning för alla - och delmål 4.7 omfattar lärande för hållbar utveckling, LHU.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Du erhåller kunskaper som du lär dig värdera och skapar därmed förståelse för hur dina handlingar påverkar andra och framtiden.

Värdegrund och lärandemiljö är två viktiga processnycklar som ingår i begreppet LHU. Våra barn och ungdomar ska tränas i att värdera kunskaper och ta ansvar för sina val och därigenom skapa en hållbar identitet.

LHU-nätverket

Nationella LHU-nätverket: I Sverige finns ett LHU-nätverk som ger ut ett Nyhetsbrev fyra gånger per år och anordnar en konferens varje höst. Du kan anmäla dig till sändlistan här LHU-nätverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolgårdskartläggning

En omfattande skolgårdskartläggning har genomförts av förskolegårdar och skolgårdar i Falu kommun för att studera kvalitén ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv.

Utifrån kartläggningen har ett funktionsprogram för utemiljön runt förskolor och skolor tagits fram. Samarbetspartners har varit forskarna Susan Paget och Petter Åkerblom SLU, Uppsala samt Johanne Maad, Högskolan Dalarna. Syftet är att förbättra lärandemiljön på skolgårdarna för att stimulera barnens lek, trivsel, utveckling och lust att lära.

Kartläggningen ledde till ett funktionsprogram Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och skolgårdar. Engelsk förkortad version, General guidelines Pdf, 1.1 MB..

Handledning Elevers delaktighet och inflytande vid utformning av skolgårdar och andra offentliga miljöer

En handledning har tagits fram 2019 som stöd för politiker, pedagoger och andra tjänstepersoner då skolgårdar eller andra offentliga miljöer ska planeras tillsammans med elever. Handledningen är en följd av det EDIS-projekt som genomfördes 2018-2019 tillsammans med Bjursåsskolans åk 7-9, men riktar sig även till yngre elever.

Handledning: Elevers delaktighet och inflytande vid utformning
av skolgårdar och andra offentliga miljöer (PDF) Pdf, 3 MB.

Projekt EDIS, elevers delaktighet och inflytande med fokus skolgård, genomfördes som en medborgardialog. Eleverna har fått kunskap om kommundemokrati och hur en skolgård planeras och byggs. Under 4 veckor tog de fram förslag som presenterades under ett Rådslag tillsammans med vuxna. Ett bra exempel på när ett skoluppdrag blir ämnesövergripande, demokratiskt och på riktigt.

En kort presentation av projektet finns på engelska då Falu kommun presenterade projektet på Healthy Cities konferensen i Belfast, Irland oktober 2018.

Model students participation school grounds Pdf, 413.6 kB.

Sidan uppdaterad 2023-02-09