Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som står och samtalar

Falu dialogguide

Dialogen - en nödvändighet

En stor kommun behöver en stor och framför allt stark demokrati, så att varje röst inte bara räknas på valdagen utan hörs varje dag. Deltagande demokratier med aktiva medborgare som känner sig hörda och kan påverka uppfattas som hållbara, kunniga och legitima demokratier.

Dialogen är en nödvändig förutsättning för kloka beslut och detta gäller mer än någonsin i vårt komplexa och mångfaldiga samhälle med flera och delvis överlappande demokratiarenor (Falun, Dalarna, Sverige, Europa och världen).

Plattform och nämnd för bättre medborgardialog

Falu kommunfullmäktige antog under 2015 plattformen Demokratikommun 2020 och inrättade en ny val- och demokratinämnd (med representanter från samtliga partier i fullmäktige), som har det övergripande ansvaret för den lokala demokratipolitiken. Dessutom formulerades målsättningen att Falun ska bli bäst på medborgardialog.

Falu Dialogguide är ett steg på vägen. Denna vägledning till medborgardialoger har tagits fram av val och demokratinämnden i samarbete med kommunens nämnder, styrelser och bolag samt Högskolan Dalarna. Dialogguiden kompletterar styrdokumentet.

Varför en dialogguide?

Med stöd av Falu Dialogguide får kommunens dialoger med medborgarna en tydlig metodisk och tillförlitlig ram. Guiden ska ses som en inbjudan, uppmuntran och ett stöd till alla förtroendevalda och medarbetare i kommunen. Den anger gemensamma spelregler till strukturerade och meningsfulla medborgardialoger som ska bidra till ett Falun – som det formuleras i Demokratikommun 2020 – där ”makten hela tiden utgår från och återkopplas till medborgarna”.

Läs Falu dialogguide Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-09-19