Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person med dator i knät som ler.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Nästa webbsändning

Nästa webbsändning från kommunfullmäktige sänds 10 september klockan 13.15.

Kallelse med föredragningslista läggs ut cirka en vecka innan mötet på sidan Handlingar och protokoll.

 

Tidigare webbsändningar

Sändningar 2020


Sändningar 2019

 • 5 december

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Överlämnande av Falu kommuns kommunpriser
  • Godkännanden av reglementen
  • Försäljning av kvarteret Rödbro
  • Medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 21 november

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Revisionsrapporter
  • Antagande av Parkeringsstrategi för Falu tätort
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  • Motioner och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 15 oktober

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Budget med årsplan för Falu kommun 2020-2022
  • Svar på revisionsrapport Granskning intern kontroll
  • Antagande av detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktige del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning kommunfullmäktige del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll

 • 12 september

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Antagande av detaljplan för kvarteret Rödbro - kvartersmarken.
  • Antagande av detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
  • Svar på motion från Mats Nordberg (SD) Lokala ordningsföreskrifter kring tiggeri.
  • Revisionsrapport Kommunens hantering av orosanmälningar inom skolan och socialtjänsten.
  • Medborgarförslag, bland annat kallbadhus i Kålgården och utegym i Roxnäs.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 17 juni

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Detaljplaner
  • Val av valberedning
  • Val av kommunrevisor
  • Revisionsrapport: Betalas oseriösa leverantörer?
  • Interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 27 maj

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Falu kommuns årsredovisning 2018
  • Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
  • Godkännande av besöksnäringsstrategi
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018-12-31 Falu kommun
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt
  • Val av ledamöter, ersättare och presidion i kommunens nämnder för mandatperioden
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.
 • 4 april

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Justering av kultur- och fritidsnämndens inriktningsbeslut för simhall i Falun
  • Revisionsrapport: Granskning av den kommunala lönenämnden
  • Motioner, interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 mars

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Begäran om utredning gällande de juridiska och ekonomiska förutsättningarna att skapa samarbete vid HVB-placeringar.
  • Revidering av beslut för projekt nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet. Medborgarförslag: Elfsborgs parkeringssituation.
  • Medborgarförslag: Sommaraktivitet i hoppbacken på Lugnet.
  • Medborgarförslag: Att lyfta stadskärnans handel.
  • Medborgarförslag: Nytt konserthus i kvarteret posten.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 februari

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Godkännande av samverkansavtal för länsgemensamt E-arkiv.
  • Svar på medborgarförslag Minskning av utsläpp från transporter i Falun.
  • Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i Bergsgården.
  • Motioner med mera.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.


Sändningar 2018

 • 13 december

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Överlämnande av Falu kommuns kommunpriser
  • Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens nämnder för
   mandatperioden 2019-2022
  • Frågor, delegationsärenden, medborgarförslag med mera.
  Webbsändning Falu kommunfullmäktiges pristagare 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 22 november

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Fastställande av Årsplan med budget 2019-2021
  • Anslag ur Falu Stads Besparingsfond 2018
  • Medborgarförslag
  Webbsändning 22 novemberlänk till annan webbplats
  Protokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 1 november

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Viktiga val gjordes, bland annat val av kommunens revisorer, val av kommunfullmäktiges presidium, val av kommunstyrelse, val av kommunalråd och oppositionsråd.
  Webbsändning 1 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Protokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 11 oktober

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Delårsrapport 2018-08-31 för Falu kommun och sammanställning av de kommunala bolagen
  • Motioner och medborgarförslag
  På grund av tekniska problem så saknas tyvärr cirka 30 minuter i början av mötet.Webbsändning 11 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
 • 13 september

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Beslut om ny simhall
  • Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan
  • Kretsloppsparken
  • Motioner och medborgarförslag
  Webbsändning 13 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
 • 18 juni

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Partierna presenterade sina budgetförslag och vad de vill lägga pengar på de närmaste åren.
  • Antagande av fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan.
  • Medborgarförslag, motioner, interpellationer och revisionsrapporter.
  Webbsändning 18 juni (del 1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning 18 juni (del 2)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning 18 juni (del 3)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 17 maj

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Årsredovisning 2017.
  • Godkännande av Bostadsprogram för Falu kommun 2018-2021.
  • Frågor, interpellationer, motioner, medborgarförslag med mera.
  Webbsändning 17 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 12 april

  Under mötet fick man bland annat ta del av information om världsarvet.Webbsändning 12 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 8 februari

  På mötet behandlades bland annat:
  • Information om Skottlandsmodellen.
  • Medborgarförslag; medborgarförslagsställarna bjöds in för att presentera sina förslag.
  Webbsändning 8 februarilänk till annan webbplats
 • 8 mars

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Information om förberedelser inför Valet 2018.
  • Samverkansbeslut om tillnyktringsverksamhet.
  Webbsändning 8 marslänk till annan webbplats

Önskar du att se äldre sändingar?

Om du önskar att se äldre sändningar, kontakta oss så tar vi fram dem åt dig.

Sidan uppdaterad 2020-06-22