Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-07-02

Försök med mobila kök i Falun

Rullande restauranger, mobila kök eller food trucks. Den globala trenden att upplåta mark för fordon som säljer olika typer av lagad mat blir allt vanligare.

– Ett rikt utbud av mat är en viktig del för en attraktiv stad och mobila kök kan bidra till både varierat matutbud och en levande stadsmiljö, säger Kristveig Sigurdardottir, projektledare.

Nu har Falu kommun undersökt olika lösningar för tillstånd för mobila kök och tagit fram provisoriska regler som ska praktiseras under en försöksperiod, 15 september 2015 – december 2016. Max tre tillstånd kommer att delas ut och ansökningsperioden pågår från och med nu fram till 31 augusti 2015.
– Vi kommer att utvärdera intresseanmälningarna och de tre som har lämnat in de bästa affärsplanerna kommer att erbjudas möjlighet att delta i försöket, säger Kristveig Sigurdardottir.

Planen är att en utvärdering av reglerna ska ske sker under hela försöksperioden och att de när som helst kan justeras utifrån hur konceptet utvecklas. Under hösten 2016 kommer sedan en total utvärdering att börja och utifrån den kommer ett förslag på permanent regelverk att tas fram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till. Målet är att det permanenta regelverket kan börja gälla 1 januari 2017.

Läs mer och ta del av de provisoriska reglerna för mobila kök och hur du skickar en intresseanmälan

Kontaktperson:
Kristveig Sigurdardottir, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, trafik och mark: 023-870 49

Sidan uppdaterad 2015-07-02