Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-28

Samtalsgrupper för unga om identitet, mångkultur, livet och framtiden

Hur är det att vara ung och komma till ett nytt land och ny kultur? Vad händer när man lever med foten i olika världar, olika kulturer, olika språk, olika sedvanor? Och hur gör man för att både anpassa sig till det nya men ändå behålla sin egen identitet och det man har med sig från sitt ursprungsland?

Svaren kan se olika ut för olika individer men nu kommer ungdomar på gymnasienivå med annan etnisk bakgrund att få hjälp med det. Falu kommuns integrationsenhet har sökt och fått 355 000 kronor från Länsstyrelsen Dalarna till ett projekt med samtalsgrupper för unga gymnasieelever. Samtalsgrupperna sker i samarbete med IM-programmet, på Lugnetgymnasiet, där många elever med annan etnisk bakgrund går.

Välja tema själva

Under två terminer träffas nu åtta grupper ett antal gånger för att samtala kring olika teman. Det kan handla om fördomar, identitet, känslor, självbild, förhållandet till religion, kärlek och sexualitet, hälsa, kultur, mångkultur och samarbete. Ungdomarna få själva välja teman och utforma innehållet tillsammans med samtalsledarna. Jämställdhet kommer att vara ett genomgående perspektiv.
– När man kommer till ett nytt land är det en resa man måste göra för att förstå det nya och förhålla sig till det invanda som man fått med modersmjölken. Jag brukar säga att det gäller att behålla det bästa av sitt ursprung och samtidigt vara öppen för att ta till sig det bästa i den nya kulturen. Det är inte så lätt att navigera mellan kompistryck, föräldrakrav och det sociala trycket från den egna nationella gruppen , säger Amel Mujic, integrationssamordnare i Falu kommun.
Amel är själv född i Bosnien och kom till Sverige som 16-åring.

Sätta ord på känslor

För att får mer öppenhet i samtalen kommer de att ske med killar och tjejer var för sig. Målet är att under ett år ha samtalsgrupper med 40 flickor och 40 pojkar. Samtalsledare för tjejer är Admira Paratusic, som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, och för killarna, Rafael Pineda, som studerar till lärare parallellt med en utbildning i dans. Båda har ett starkt fokus på värdegrundsfrågor i respektive verksamhet.
– Vi vill att samtalsgrupperna ska vara en mötesplats där alla känner trygghet, gemenskap och frihet att få vara den man är. Möten med andra ungdomar i liknande situationer tror vi skapar just samhörighet och trygghet. Ungdomarna får sätta ord på känslor, tankar och upplevelser. Samtalsledarnas uppgift är inte att styra samtalen, ungdomarna ska få chans att själva dela funderingar och diskutera med gruppen för att skapa en förståelse för sin omvärld, säger Admira och Rafael.


Kontaktpersoner:
Integrationssamordnare Amel Mujic 023-828 79
Admira Paratusic: 076-500 50 50
Rafael Pineda: 076-340 08 11

Sidan uppdaterad 2015-09-28