Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-11-12

Lions Club får Falu kommuns tillgänglighetspris

Kommunala handikapprådet har idag beslutat att Lions Club Falun tilldelas Falu kommuns tillgänglighetspris för sitt arbete med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, med följande motivering:

”Lions Club Falun får priset för sitt arbete med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av Skid VM 2015. Den särskilda läktaren för funktionsnedsatta var bemannad av personer från Lions som lånade ut filtar, köpte fika och fanns till hands om några problem uppstod”

Prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktige tisdagen den 15 december i Kristinehallen.

Pristagarna får mottaga diplom, blommor och en check.

Kriterier för tillgänglighetspriset:

Tillgänglighetspriset vill uppmärksamma goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

För mer information vänligen kontakta:

Ordförande, Kommunala handikapprådet Susanne Norberg, 023-82206

Pristagare – Lions Club Falun, president Kjell Bengtsson 023-14061

Sidan uppdaterad 2015-11-12