Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2016-02-04

Nu ska skadliga avlopp väck

Falu kommun fortsätter att spåra upp illa fungerande avlopp inom kommunen. Under 2016 är det dags för Boränget , Sveden samt Andersbo och Sågsbo. Alla berörda fastighetsägare får i dagarna ett brev med en uppmaning att förbereda inför tillsynen.

Bakgrunden till kommunens insats var att Vattenmyndigheten gjorde bedömningen att åtta av Faluns vattendrag och fem av sjöarna tydligt påverkades av avloppsvatten. Avloppsanläggningar som inte klarar lagstiftningens krav riskerar inte bara att förorena ytvattnet utan kan dessutom vara ett hot för människors hälsa om mikroorganismerna når grundvattnet och förorenar enskilda dricksvattenbrunnar.

- För de fastigheter som saknar allmänt avlopp är det fastighetsägaren som har ansvaret för att anläggningen fungerar som den ska, upplyser miljöinspektör Magdalena Lindblom.

- Vi tar område för område och räknar med att det tar cirka 20 år innan alla avlopp i kommunen ha hunnit få tillsyn. I dagsläget finns cirka 5 000 enskilda avlopp i kommunen och av har vi hittills kontrollerat cirka 900.

Kontrollerade och planerade områden

De områden i kommunen som har fått tillsyn de senaste åren är Lilla Aspan, Lilla Vällan, Liljan, Hillersboda, Önsbacksdammen och Vikasjön, Morbygden, södra Stora Aspan, Vallmora, Andersbo, Bengtsarvet, delar av Marnäs, Viksjöbäcken, delar av Gårdvik och Hedgårdarna. Under förra året kontrollerades de enskilda avloppsanläggningarna i resten av Marnäsområdet, Björkboda, Vallbyn och delar av Enviksbyn.

- Under 2016 kommer vi att titta på de enskilda avloppsanläggningar i Boränget, Sveden, Andersbo och Sågsbo, berättar Magdalena Lindblom. Men tillsynen sker bara på de fastigheter som har en avloppsanläggning utan tillstånd eller tillstånd som är äldre än tio år.

De fastighetsägare som visar sig ha ett bristfälligt avlopp, kommer att få ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig anläggning.

- Många av fastigheterna har sannolikt en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Det kan vi säga utifrån tidigare tillsyn av avloppsanläggningar, ålder på de befintliga anläggningarna och markförhållanden i kommunen, säger Magdalena Lindblom.

- Cirka hälften av alla avloppen med vattentoalett har varit bristfälliga och därför fått krav på sig. Men man får inte ta saken i egna händer och göra ändringar eller anlägga ett nytt avlopp utan att först söka tillstånd eller göra en anmälan till oss, poängterar Magdalena Lindblom.

Kontakt

Magdalena Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, Falu kommun
telefon: 023-861 43

Sidan uppdaterad 2016-02-04