Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-02-11

Nya mätningar ska visa: så förorenad är luften i Falu centrum

Luftkvaliteten i Falun har studerats i mer än två decennier, men bara på högre höjd. Under 2016 görs mätningar även i gaturummet, och du kan följa dem direkt på nätet.

De tidigare mätningarna har visat att luften ovanför centrum vissa dagar är mer förorenad än vad som är rekommenderat. Falu kommun behöver därför mäta hur höga halterna är nere i gaturummet där fotgängare och cyklister andas in luften. Den nya mätstationen står på nedre delen av Svärdsjögatan, strax ovanför korsningen med Trotzgatan.
– Varför just där beror på att vi bedömt att gatan kan representera gatorna i centrum som har en hög trafikmängd i kombination med hus på två sidor som begränsar luftens rörelse, säger Anna-Karin Olsson, miljöinspektör, Falu kommun.

Halterna högst på vintern

Anledningen till att Falu kommun håller ögonen på luftföroreningarna är att de luftföroreningshalter som i dag förekommer i tätorternas utomhusluft, främst från vägtrafiken, i många fall kan vara skadliga. Samband finns med hjärt- och kärlsjukdomar men även sjukdomar i luftvägarna.
Generellt sett är halterna av luftföroreningarna i Falun högst på vintern. Orsaken till det är att det ibland uppstår ett fenomen som kallas inversion i luften när det är kallt och vindstilla. Den varmare luften lägger sig då som ett lock över den kallare luften som finns närmast marken. Luftföroreningarna stängs då inne nära marken och kan leda till höga koncentrationer.
– Höga halter beror framförallt på vädret i kombination med utsläpp från trafiken och därför blir topparna oftast under morgon, eftermiddag och kväll då trafiken är som mest intensiv, säger Anna-Karin Olsson.

Du kan bidra till bättre luft i centrum

Falu kommun jobbar redan nu med en rad åtgärder för att minska halterna av luftföroreningar i centrum, bland annat med att göra kollektivtrafik och cyklande mer attraktivt för Faluborna.
– Men skulle mätningarna i gaturummet nu visa på för höga halter så är kommunen skyldig att sätta in fler åtgärder. Den effektivaste är att minska utsläppen från biltrafiken, säger Anna-Karin Olsson.

Så här kan du bidra till en bättre luft i centrum:
Undvik att ta bilen i rusningstrafik och kalla dagar
Kör sparsamt, så kallad ecodriving, när du måste ta bilen
Kontrollera lufttrycket i däcken ofta, så undviker du onödig bränsleförbrukning
Använd motorvärmare
Stäng av motorn! Kör inte på tomgång, bara tillåtet 1 minut i centrum
Bäst: Välj annat transportmedel än bil så ofta som möjligt

Här kan du följa luftmätningarna i Falun

Kontaktperson: Anna-Karin Olsson 023-826 86, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Sidan uppdaterad 2016-02-11