Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-03

Brister i Faluskolornas inomhusmiljö

Merparten av Faluns grundskolor behöver bättre rutiner för städning och ventilation.
Det konstaterar myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor efter det att skolorna kontrollerats.
Bara två av 29 skolor slipper anmärkning.

 Under perioden oktober 2014 – mars 2015 besökte kommunens miljöinspektörer alla kommunala och privata skolor i Falu kommun.

Bakgrunden till insatsen är ett nationellt tillsynsprojekt som Folkhälsomyndigheten tagit initiativ till. Syftet är att få en lägesbild av inomhusmiljön i landets skolor.

Brister i inomhusmiljön påverkar alla, men särskilt barn med allergi och astma. Enligt en nationell undersökning har cirka tio procent av Sveriges elever astma och 15 procent har allergisk snuva.

– 27 av de 29 skolor vi besökt har nu fått ett föreläggande om att redovisa åtgärder för ventilation och/eller städning. Vi kommer att följa upp detta vid vår tillsyn under 2016 och 2017, säger miljöinspektör Kristin Andersson.

De anmärkningar som Faluskolorna fått handlar till stor del om att det inte städas lika ofta som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Exempelvis är det vanligt att klassrum städas varannan dag, inte varje dag, och att storstädning görs en och inte två gånger om året.

Det var också vanligt att rutiner saknades för att rengöra gymnastikredskap, soffor och mattor.

Anmärkningarna på ventilationen handlar bland annat om att filter byts alltför sällan och att uppgifter saknas om vilka luftflöden som finns för varje klassrum. Luftflödena är viktiga utifrån att de anger hur många personer som kan vistas i en lokal.

Nya rekommendationer

Falu kommun är huvudman för 25 av de 29 skolor som miljöinspektörerna besökt.

Servicechef Per-Erik Hansson berättar att de kommunala grundskolorna idag städas utifrån regelverk och rekommendationer. Målet är en god städnivå som svarar upp till miljökrav och ekonomiska förutsättningar.

– Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer 2014 och dessa anger en högre kvalitetsnivå än den som finns i nuvarande städavtal. Åtgärderna som myndighetsnämnden kräver innebär ökade städkostnader och det har vi redan informerat barn- och utbildningsnämnden om, säger han.

Med start från halvårsskiftet kommer serviceförvaltningen successivt att göra en anpassning till de nya höjda kraven.

– Det gör vi i takt med att nuvarande avtal är aktuella för omskrivning.

Vad gäller skolornas ventilation har kommunstyrelsens serviceutskott nyligen begärt extramedel hos kommunstyrelsen för planerade åtgärder.

Det är bland annat ett ökat elevantal i lokalerna som gjort att flera skolor behöver ny eller uppgraderad ventilation. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 75 miljoner kronor de kommande tre åren.

För mer information

Kristin Andersson, miljöinspektör, 023-827 14
Per-Erik Hansson, servicechef, 023-824 37

Sidan uppdaterad 2016-03-03