Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-25

Hundramiljonersprojekt ska minska risken för översvämningar – pressträff 28 april

Nu ska en rad olika åtgärder göras för att minska risken för översvämningar och översvämningsskador i Lillälven, från Övertänger till utloppet i sjön Runn.

Totalt omfattar projektet investeringar på cirka 100 miljoner kronor.

Startskottet för projekt Svärdsjövattendraget går torsdag 28 april i och med att Falu kommun, Envikens Elkraft, Yttertänger- Klockarnäs samfällighet och Siljan Schakt tecknar ett genomförandeavtal.

Falu kommun företräds av kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S).

Direkt efter avtalstecknandet är det dags för det första byggmötet.

Välkommen till pressträff – torsdag 28 april kl 09.45

Plats: Envikens Elkraft, Pers väg 1 Enviken.

Hitta dit: Från Falun, väg 50 till Enviken. Från fjärde vägskälet i Enviken (på åsen) fortsätter ni ytterligare ca 800 meter på väg 50 norrut, därefter tag höger in på Pers väg. Envikens Elkrafts kontor ligger som första fastighet på vägens vänstra sida.

Projektets omfattning

Planer för 2016
- Piparån muddras och rensas så att ett flöde om minst 80 kubikmeter/sekund kan passera utan skador.
- Pipardammen och vägbron till Pipargårdarna byggs om. Totalt kommer mer än 10 000 kubikmeter massor att flyttas från Piparån till ett deponiområde.
- Fyra byggnader kommer att rivas.

Planer för 2017
- Ålhustjärnens utlopp breddas.
- Tängerdammen byggs om och förstärkningsarbeten kommer att ske vid Tängerbron.
- Ambitionen är även att uppföra skyddsmur och markförhöjningar på Hea i Övertänger by, samt anlägga överströmningskanaler vid Hagån i Klockarnäs. Upphandling av dessa åtgärder görs under 2016.

Övrigt
- Ombyggnation av Linghedsdammen samt uppförande av ny kraftstation i Linghedströmmen. Samtliga tillstånd finns, startdatum är inte bestämt.
- Ombyggnation av dammarna som håller Hosjön samt åtgärder för ökad inloppskanal och nytt kraftverk i Korsnäs. Samtliga tillstånd finns, startdatum är inte bestämt.
- Utrivning av Sågdammen i Borgärdet. Ansökan till mark- och miljödomstolen är inlämnad. Om domstolen ger klartecken är planen är att göra åtgärden 2018.
- Utredning pågår vad gäller Svärdsjöns utlopp ovanför Borgärdet, samt för Toftan, Sundbornsån och Hobbornsjön.

Så snart en detaljerad tidsplan finns kommer allmänhet och andra aktörer få mer information om när, var och hur olika åtgärder görs.

För mer information (t ex kartor)

Jan-Åke Holmdahl, projektledare, tfn 023- 820 37, 073-068 23 93

Sidan uppdaterad 2016-04-25