Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2016-10-19

83 miljoner till bättre luft i skolorna

Falu kommun satsar närmare 83 miljoner kronor på att göra ventilations- och energiåtgärder i skolor och andra offentliga lokaler de närmaste fyra åren.

– Det finns ett stort behov att göra ventilationsbyten i skolorna runt om i kommunen. I samma veva ser vi till att göra insatser för att spara energi, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

Projektet aktualiserades i början av året, efter att det har kommit betydligt tuffare krav avseende ventilation och energieffektivitet i offentliga lokaler.

Investeringsbehovet inom kommunen har dokumenterats i en genomförandeplan för berörda lokaler som sträcker sig över flera år.

– Falu kommun satsar närmare 83 miljoner kronor på att göra ventilations- och energiåtgärder i skolor och andra offentliga lokaler de närmaste fyra åren.Vi har fått ett föreläggande från myndighetsnämnden att göra de här insatserna men i vissa fall också haft underkänd OVK. Vi vet vad som behöver åtgärdas. Nu ska vi se till att inomhusmiljön i lokalerna förbättras betydligt, säger Lars Ringsby.

För att kunna åtgärda kraven, gör serviceförvaltningen bedömningen om ett långsiktigt behov på cirka 83 miljoner kronor.

En summa som ska fördelas över de fyra kommande åren enligt följande: 2016: 11 miljoner kronor, 2017: 31,5 miljoner kronor, 2018: 20,2 miljoner kronor och 2019: 20,5 miljoner kronor.

Något som kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde beslutade att bevilja ett igångsättningstillstånd för.

Dessutom räknar förvaltningen med att behöva ytterligare 7,5 miljoner kronor för insatser under 2020.

– Politiken har ställt sig bakom att kommunen anammar de nya myndighetskraven. Något som gjorde att serviceförvaltningen i våras fick en utökad investeringsram för 2016. Pengar finns även avsatta för insatser 2017-2019, säger Lars Ringsby.

På många skolor har elevantalet ökat under senare år. Fler elever än tidigare utnyttjar också klassrummen efter gjorda effektviseringar inom skolans område.

Den ökade elevtätheten i klassrummen är en anledning till att ventilationsförbättringar är ett måste för att förbättra inomhusmiljön.

– Vi kan inte göra allt samtidigt, utan väljer att göra en rullande uppdatering under åren som kommer. Vissa enheter kommer vi att tvingas stänga under pågående arbete, säger Lars Ringsby.

Under de fyra närmaste åren är de största objekten Lugnetgymnasiet, där insatser görs för 30 miljoner kronor samt Kristinegymnasiet, som har en bedömd summa på 13 miljoner kronor för utvecklande insatser.

– Klagomålen gällande ventilationen på Lugnet har varit en långdragen historia. Men nu är Lugnetgymnasiet prioriterat, där vi går in med stora insatser redan nästa år, säger Lars Ringsby.

Mer information

Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen, 023-866 00

Sidan uppdaterad 2016-10-21