Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-12

Demokratiaktiviteter och högskolesamarbete ska stärka Falubornas inflytande

Den moderna demokratin står inför stora utmaningar, bland annat i att engagera medborgarna och få ungdomar intresserade av samhället. Falu kommun presenterar nu satsningar för att förstärka den demokratiska infrastrukturen i kommunen. Under "Falu demokratiår" 2017 genomförs en rad aktiviteter, där Faluborna ska få större möjligheter att påverka den lokala politiken och kommunens arbete. Vi bjuder därför in till en presskonferens där vi berättar mer

Några exempel på vad som händer under Falu Demokratiår:

  • Demokratikontrakt: Falu Kommun och Högskolan Dalarna ingår ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap
  • Valkansli: För att säkerställa den allmänna och lika rösträtten, upprättar nu Falu kommun en mer permanent valorganisation.
  • Ett levande demokraticentrum: Med bland annat partiernas aktivitetsveckor under våren.
  • Förstärkt ungdomsinflytande: Ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer att berätta mer.
  • Falu Demokrativecka: 9-15 september: Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppna för Faluborna – bland annat kommer ett kommunfullmäktigesammanträde att hållas på Stadsbiblioteket

 

Efter presentationen (ca 20 min) finns självklart utrymme för frågor och individuella intervjuer.

Tid och plats:

I Demokraticentrum vid ingången till Stadsbiblioteket (Fisktorget), den 17 januari klockan 10:30

Deltagare:

Falu kommun: Bruno Kaufmann (MP) ordförande i val- och demokratinämnden, Jenny Antonsson, demokrativägledare och Klas Sjörén, ungdomsdemokrativägledare.

Högskolan Dalarna: Thomas Sedelius, universitetslektor och docent statsvetenskap, och Anna Parkhouse, universitetslektor i statsvetenskap.

Kontakt:

Bruno Kaufmann, telefon: 070-823 44 69.

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2017-01-12