Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2017-02-22

Rundabordssamtal startar politikerveckor och Falu demokratiår

Nu startar vi Falu demokratiår på allvar. På onsdagen så blir det rundabordsamtal och diskussioner med Falubor och alla partier som sitter med i kommunfullmäktige. Sedan väntar bland annat partiernas egna veckor i demokratirummet och demokrativeckan i september, ett år före valet.

Tid och plats: Onsdagen den 22 februari klockan 18:00, i Stadsbiblioteket i Falun.

Kontakt: Bruno Kaufmann (MP) ordförande val- och demokratinämnden, telefon 070-823 44 69.

Några saker som händer under Falu demokratiår:

Samarbete med Högskolan Dalarna: Falu Kommun och Högskolan Dalarna startar ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap.
Valkansli: Falu kommun upprättar en mer permanent valorganisation, tidigare har den bara funnits direkt innan valen. I valkansliet kan du bland annat få svar på frågor som rör valet och din röstning.
Flera medborgardialoger: Faluborna får vara delaktiga, tycka till och får insyn i hela processen fram till beslut, för nya simhallen och den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.
Förstärkt ungdomsinflytande: Kommunen ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer under året att jobba mer riktat med ungdomarnas inflytande, och förståelsen att ungdomar är viktiga och behöver tas på allvar.
En förstärkning av Falu kommuns demokrativägledningsfunktion: Jenny Antonsson är kommunens nya demokrativägledare och hjälper kommuninnevånarna i frågor som rör demokrati och inflytande.
Ett levande demokraticentrum: Med bland annat partiernas aktivitetsveckor och rundabordssamtal, med alla partier i stadsbiblioteket den 22 februari och 23 maj. Träffa partierna i demokraticentrum under följande veckor: Falupartiet - vecka 11, Centerpartiet - vecka 12, Kristdemokraterna – vecka 13, Liberalerna – vecka 14, Sverigedemokraterna – vecka 16, Moderaterna – vecka 17, Miljöpartiet – vecka 18, Vänsterpartiet – vecka 19, Socialdemokraterna – vecka 20.
Falu dialogguide: I mars kommer val- och demokratinämnden att lägga fram Falu dialogguide, en vägledning med spelregler för medborgardialoger i kommunen.
Falu demokrativecka 9-15 september; ett år före valet: Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppna för Faluborna på olika platser i kommunen.

Välkommen!

Sidan uppdaterad 2017-02-23