Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2017-02-22

Stora torget ska utvecklas - kommunen startar projekt

Stora torget i Falun är en central del av stadslivet och även en viktig del i stadsutvecklingen och centrum.
Nu har kommunen startat upp ett utvecklingsprojekt, som ska utreda torgets möjliga utveckling för att möta det framtida Falun.
- En utveckling av Stora torget kommer att skapa nya värden och möjligheter för livet i vår stad, säger projektledaren Peter Garvö.

Inom kommunen finns det en stor vilja och behov av att utveckla stadskärnan och Stora torget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därför fått i uppdrag att utreda hur Stora torget bättre ska kunna bli den arena som speglar Faluns vision genom en hållbar och attraktiv stadskärna.
Utifrån detta har förvaltningen startat upp projektet ”Stora torget möter Falun”.
Just nu pågår dialogmöten mellan arbetsgruppen för projektet och företrädare från Centrala stadsrum, fastighetsägare, Kristine kyrka, Länsstyrelsen Dalarna, Världsarvsstaden och kultur- och fritidsförvaltningen.
Totalt kommer tre dialogträffar att hållas.

- Vi vill gärna ta del av vad det finns för tankar kring Stora torget och dess eventuella utveckling. I det här skedet av projektet har vi valt att föra en dialog med de närmast berörda aktörerna, säger Peter Garvö.

Arbetsgruppens uppdrag är att utreda Stora torgets möjliga utveckling för att möta det framtida Falun.

- En presentation kring vad vi i arbetsgruppen har kommit fram till, kommer att delges nämnden vid sammanträdet den 24 maj i år. Beslutar nämnden då att arbetet med att utveckla torget ska gå vidare, hamnar vi i ett nytt skede med ett nytt projekt, där plan för genomförande av projektets förslag på utformning upprättas, säger Peter Garvö och fortsätter:

- Det finns alltså inga beslut tagna kring några förändringar av Stora torget i nuläget.

För mer information, kontakta:
Peter Garvö, landskapsingenjör
Falu kommun
023-825 63

Sidan uppdaterad 2017-02-23