Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Faluån med utsikt över Dalarnas Museum.

Falu demokratiår 2017

Nedan ser du lista över några av de saker som händer under Falu demokratiår.

Samarbete med Högskolan Dalarna

Falu Kommun och Högskolan Dalarna startar ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap.

Valkansli

Falu kommun upprättar en mer permanent valorganisation, tidigare har den bara funnits direkt innan valen. I valkansliet kan du bland annat få svar på frågor som rör valet och din röstning.

Flera medborgardialoger

Faluborna får vara delaktiga, tycka till och får insyn i hela processen fram till beslut, för nya simhallen och den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.

Förstärkt ungdomsinflytande

Kommunen ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer under året att jobba mer riktat med ungdomarnas inflytande, och förståelsen att ungdomar är viktiga och behöver tas på allvar.

Förstärkning av Falu kommuns demokrativägledningsfunktion

Jenny Antonsson är kommunens nya demokrativägledare och hjälper kommuninnevånarna i frågor som rör demokrati och inflytande.

Politiker i Demokraticentrum

Demokraticentrum (på Falu stadsbibliotek) fylls av partier, aktivitetsveckor och rundabordssamtal.

Träffa partierna i demokraticentrum under följande veckor:

 • Vecka 8 - Alla partier på plats
 • Vecka 11 - Falupartiet
 • Vecka 12 - Centerpartiet
 • Vecka 13 - Kristdemokraterna
 • Vecka 14 - Liberalerna
 • Vecka 16 - Sverigedemokraterna
 • Vecka 17 - Moderaterna
 • Vecka 18 - Miljöpartiet
 • Vecka 19 - Vänsterpartiet
 • Vecka 20 - Socialdemokraterna
 • Vecka 21- Alla partier på plats

Falu dialogguide

I mars kommer val- och demokratinämnden att lägga fram Falu dialogguide, en vägledning med spelregler för medborgardialoger i kommunen.

Falu demokrativecka 9-15 september; ett år före valet

Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppna för Faluborna på olika platser i kommunen.

Sidan uppdaterad 2017-03-17