Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röda tulpaner.

Falu kommun-priserna 2020

Vet du någon eller några som gjort goda insatser för miljön, tillgäng­ligheten, kulturen eller mångfalden i Falun? Vem tycker du ska få pris?

Vem kan få priserna?

De årliga Falu kommun-priserna delas ut till en eller flera personer, föreningar, företag eller organisationer som är bosatta eller verksamma i Falu kommun.

Nomimera senast 1 oktober

Nominera din favorit genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Vi behöver din nominering senast 1 oktober 2020.

Utdelning

Namnen på pristagarna meddelas på falun.se under november månad och prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 10 december 2020 (kanske digitalt).

Fem priser och ett stipendium

Miljöpriset

Miljöpriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till en långsiktigt hållbar
utveckling. Pristagaren får 10 000 kr.

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Pristagaren får 10 000 kr.

Kulturutmärkelserna

För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik,
teater, dans) bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur:

 • Kulturstipendiet
  för att lyfta fram ung kultur ges till unga "kulturarbetare”, i första hand
  mellan 16 och 30 år. Pristagaren får 10 000 kr.
 • Barn- och ungdomskulturpriset
  ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom barn- och
  ungdomskulturområdet. Pristagaren får 10 000 kr.
 • Kulturpriset
  ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Pristagaren får 20 000 kr.

Mångfaldspriset

Mångfaldspriset uppmärksammar ett förtjänstfullt arbete till förmån för ett Falun präglat av mångfald och integration. Priset delas ut av folkhälsorådet i samarbete med arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen. Pristagaren får 10 000 kronor.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna på den du nominerar kommer att behandlas för att administrera prisutdelningen.

Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och motivering till nomineringen. Uppgifterna blir allmänna handlingar som tas bort när prisutdelningen är klar.

Läs mer: Hur Falu kommun hanterar personuppgifter Länk till annan webbplats.

GDPR

Du har genom dataskyddsförordningen (GDPR) flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling.

Läs mer: Om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om personuppgifter

Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via mejl kontaktcentet@falun.se eller via telefon 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2020-12-04