Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Närbild på röda liljor.

Kommunfullmäktiges årliga priser

Nomineringar 2018

Det är ännu inte dags att nominera för kommunpriser 2018. Information om det publiceras på den här sidan efter sommaren.

Om kommunpriser

Varje år delar kommunfullmäktige i Falun i samband med sitt sista sammanträde för året ut kulturpris, miljöpris, tillgänglighetspris och ett mångfaldsstipendium.

Priserna delas ut till en eller flera personer, föreningar, företag eller organisationer som är bosatta alternativt verksamma i i Falu kommun.

Miljöpriset

Miljöpriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till en långsiktigt hållbar
utveckling.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se,
skriv ”Miljöpriset” i ämnesraden.

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se,
skriv ”Tillgänglighetspriset” i ämnesraden.

Kulturutmärkelserna

För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik,
teater, dans) bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur:

 • Kulturstipendiet
  för att lyfta fram ung kultur ges till unga ”kulturarbetare”, i första hand
  mellan 16 och 30 år.
 • Barn- och ungdomskulturpriset
  ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom barn- och
  ungdomskulturområdet.
 • Kulturpriset
  ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

För alla de olika kulturutmärkelserna, skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 791 83, Falun eller kontaktcenter@falun.se, (skriv namnet på priset i ämnesraden).

Mångfaldspriset

Mångfaldspriset uppmärksammar ett förtjänstfullt arbete till förmån för ett Falun präglat av mångfald och integration. Priset delas ut av folkhälsorådet i samarbete med arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, 791 83, Falun eller kontaktcenter@falun.se (skriv ”Mångfaldspris” i ämnesraden).

Sidan uppdaterad 2018-03-13