Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som kollar på sin mobilskärm i soffan.

Ta del av handlingar och diarium

Här berättar vi hur man kan ta del av ärenden och handlingar och vad ett diarium är.

Vad är ett diarium och diarieföring?

Ett diarium är en förteckning över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Diariet Innehåller uppgifter om datum, diarienummer och avsändare/mottagare samt innehåll. Diarier och register är mycket viktiga hjälpmedel för att hitta handlingar. Enligt 5 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen ska en allmän handling registreras utan dröjsmål, när den inkommit eller upprättats hos en myndighet. För handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter gäller absolut registreringsskyldighet.

Diarieföringen gäller inte bara den första handlingen i ett ärende utan alla in- och utgående handlingar, som tillför ärendet information, så även i projekt. Handläggningen kan då överblickas och informationen i ärendet blir fullständig. Därmed säkerställs transparens och rättssäkerhet.

Diariet och registrering av handlingar är det första grundläggande steget för att kunna återsöka information både i verksamheterna och i arkiven.

Vad kan jag hitta i diariet?

I diariet på webben hittar du de ärenden som handläggs i de olika nämnderna i Falu kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, Faluförslag (medborgarförslag), motioner med mera. Varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet och har ett eget diarium.

I nämndernas diarium kan du se de allmänna handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (Word- , Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen. Om du vill ha en handling som inte finns publicerad, kontakta den nämndens förvaltning som kan handhar handlingen.

Postlista

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.

Avslutade ärenden tas bort ur postlistan efter 180 dagar. Om man vill söka ett ärende och ta del av det, sök i diariet eller kontakta respektive nämnd eller Kontaktcenter.

Tekniska problem

Vi har fått indikationer om att diariet (som är en spegling på en externt system) på denna sida ibland inte syns. Vi har nyligen uppgraderat systemet och det kan ha medfört vissa tekniska problem som vi behöver kika på.

Om du inte ser diariet nedan, besök sidan webbdiarium.falun.se/webdiary Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en tillfällig lösning.

Sidan uppdaterad 2022-08-10