Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-09-14

Politiker berättade - utsatt för våldsbrott

Vänsterpartiets gruppledare Patrik Liljeglöd berättar nu att han i somras överfölls och under knivhot utsattes för grovt våld och kränkning. Brottet utreds utifrån ett politiskt motiv.

I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 14 september informerades ledamöterna om det inträffade av Patrik Liljeglöd (V). I närheten som stöd fanns bland annat kommunfullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S) och kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S).

– Jag vill rikta ett stort tack till Patrik för att han vågar berätta om det här och jag vill betona att han inte står ensam i detta. Vi kommer att göra allt för att stötta Patrik i det han och hans familj nu går igenom, men också de ledamöter som kan känna oro och rädsla. Det här är inte bara ett allvarligt brott mot en enskild, det berör oss alla, det är ett angrepp mot demokratin, säger Anna Strindberg.

Ett arbete har redan tidigare inletts för att stötta förtroendevalda i Falu kommun om de skulle utsättas för någon typ av kränkning, förföljelse, hot eller annan typ av brott. Det arbetet kommer nu att intensifieras. Sedan tidigare är det bestämt att representanter från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kommer till kommunfullmäktige under en halvdag i oktober för att informera och diskutera med ledamöterna kring frågor om hot och våld mot politiker.

– Om vi inte vågar agera eller stå för våra åsikter på grund av hot eller våld så sätts demokratin ur spel. Därför måste vi jobba på alla plan, på alla nivåer för att öka tryggheten. Det måste ske i både Falu kommun och i samhället som helhet. Vi ska göra allt vad vi kan för att skapa en så trygg och säker miljö för våra förtroendevalda som möjligt, säger Susanne Norberg.

– Inget är viktigare än demokrati. Människor dör för rätten till demokrati varje dag och den rättighet som vi ärvt genom våra föräldrars kamp måste vi fortsätta att kämpa för. Och de medborgare som glömt varför måste vi påminna, säger Patrik Liljeglöd.

Sidan uppdaterad 2017-09-14