Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

BUN sociala utskotts möte 8 mars

Bevis om anslag‌

Organ

Barn- och utbildningsnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer som justerats

§ 43

Datum när anslaget publicerades

2023-03-10

Datum när anslaget avpubliceras

2023-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-03-10