Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 6 okt

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Paragrafer som justerats

473-501

Datum när anslaget publicerades

2021-10-07

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-10-07