Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Asfaltbanan som är röd  går fram i grön omgivning.

Asfaltbanan är nu öppen för allmänheten

Nu är slutbesiktningen gjord av asfaltbanans andra etapp. Då banan blev godkänd så har den öppnats upp för allmänheten.

Arbetet med att färdigställa asfaltbanans andra etapp, som främst omfattar elljusspåret i reservatet, har pågått sedan i somras.

I förra veckan var det dags för slutbesiktning av den andra etappen och det hela föll väl ut med ett godkännande. Det betyder att banan nu officiellt har öppnats upp för allmänheten.

Det är viktigt att alla som väljer att nyttja banan följer de åkriktningspilar som är målade i asfalten. Allt för att onödiga olyckor och andra sammanstötningar ska kunna undvikas.

Några återstående arbeten kommer att utföras under oktober månad. Dit hör montering av belysning, bänkar på vilplan och skyltar utefter banan. Dessa arbeten kommer att kräva tillfälliga avstängningar utav delar av banan.

Öppningen av asfaltbanan är genomförd, men den officiella invigningen kommer att hållas den 7 oktober.

Sidan uppdaterad 2020-10-02