Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på tälthallen.

Ny ishall kan ersätta nuvarande tältlösning

Lugnet kan komma att få ytterligare en ishall. Tanken är att träningshallen i så fall ska ersätta den tältlösning som finns på området i dag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning och analys om behovet av två isytor inomhus i kommunen.

Utifrån föreningslivets behov – konståkning, ishockey, bandy och hastighetsåkning - drar förvaltningen slutsatsen att det finns behov av två permanenta ishallar. Dels utifrån nuläge, dels i relation till bedömd befolkningsprognos.

Falu kommun har även få ishallar i relation till jämförbara kommuner. Skulle en ny ishall byggas på Lugnet, så är tanken att tälthallen samtidigt försvinner.

Ta fram förslag på ishall

Nämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att ge förvaltningen, tillsammans med sektor service som ansvarar för kommunens fastigheter, i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och finansiering av ytterligare en ishall med tak som ersättning för nuvarande tältlösning.

– Nuvarande tältlösning på Lugnet var aldrig tänkt att bli långvarig och nämnden vill hitta en långsiktig lösning. Med hänsyn till att kommunen kommande år har stora investeringsbehov, inom bland annat skolan och äldreomsorgen, är det dock viktigt att en ny ishall inte innebär alltför stora kostnader. Det ska också vara en energieffektiv och miljövänlig hall, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och fortsätter:

– Utredningsuppdraget har inledningsvis en bred ansats där olika alternativ och placeringar beskrivs, så att kultur- och fritidsnämnden i december kan ta ställning till vilka alternativ som kan vara lämpliga att utreda ytterligare.

Sidan uppdaterad 2020-09-24