Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Liten kille som åker skateboard.

Nu införs nya bidragsregler för föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att införa nya bidragsregler. Det gör att alla ansökningar som gäller bidrag som ska utbetalas 2021, inte kan sökas förrän de nya bidragsreglerna är antagna av nämnden.

–Ledorden för hela arbetet med att ta fram nya bidragsregler är transparens och jämlika förutsättningar. Vi vill ge alla föreningar samma möjligheter att erbjuda Faluborna en aktiv fritid, vare sig de har verksamhet där man spelar fiol eller fotboll, säger Sara Hedström, administrativ chef på kultur och fritidsförvaltningen, och fortsätter:

–Vi kommer att skicka ut mer information kring det praktiska. Just nu vill vi informera lite kort om hur bidragsdelen fungerar för de som hade planerat att söka något bidrag från oss under resterande del av 2020.

Nytt system för bidrag införs också

Inför verksamhetsåret 2021 kommer också kultur- och fritidsförvaltningen att använda sig av ett helt nytt bidragssystem, vilket gör att förvaltningen slutar med att hantera ansökningar på papper.

Det innebär också att alla ansökningar som gäller för 2021 först kan göras när den nya digitala bidragsportalen är i drift i slutet av året. Uppdaterade ansökningstider kommer att skickas ut.

Det gamla systemet, FRI, kommer att tas bort som bokningssystem och föreningsregister. I det nya systemet – Smartbook - kommer varje förening att ha en egen digital plattform, där all administration sker.

Föreningar bjuds in till informationsmöten

Under december kommer föreningarna att bjudas in till informationsträffar där en genomgång av det nya systemet kommer att ske, för att visa hur det fungerar och vilka funktioner som finns.

I det nya systemet kommer man bland annat kunna söka bidrag, boka lokaler, skicka in föreningsuppgifter och administrera egna uppgifter. Det kommer bidra till en bättre överblick på det administrativa inom föreningen.

Föreningsinformation som redan finns i det gamla systemet kommer att överföras till det nya men varje förening behöver utse en administratör för den digitala plattformen.

Den som har frågor och funderingar kring bidragshanteringen kan kontakta Föreningsavdelningen på vardagar mellan klockan 9.00-12.00 eller klockan 13.00-15.00.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-836 50
Mejl: bokningen@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-10-21