Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fotbollar på grönt gräs

Föreningar får ny chans att tycka till om lokalplan

Falu kommun vill att alla idrottsföreningar i kommunen ska vara med och tycka till om den revidering av lokal- och anläggningsplanen som ska göras. Hittills har dock intresset varit svalt från föreningshåll.

– Vi har hållit sju workshops så här långt, men konstaterar tyvärr att det är få föreningar som hörsammat vår inbjudan. Nu gör vi ett uppsamlingsheat, och bjuder in alla föreningar till ett möte den 29 september. Vi hoppas på en betydligt bättre uppslutning då, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef.

En lokal- och försörjningsplan ska ses som en långsiktig plan för hur Falu kommun ska bedriva arbetet med lokaler och anläggningar för idrott och motion. Planen kommer att ge ett underlag för kommande prioriteringar, satsningar och eventuella avvecklingar.

– Från kommunens sida vill vi lyssna in vilka behov som föreningarna ser att det finns här i Falun de kommande åren, så att vi kan planera för att möta de behoven på bästa sätt. Det är därför föreningarnas medverkan är så viktig. Vi vill inte hamna i ett läge där det plötsligt saknas lokaler, typ den debatt som varit om avsaknaden av replokaler den senaste tiden, säger Tomas Jons.

Första inbjudan skickades ut i maj

I början månadsskiftet maj/juni skickade kommunen ut en inbjudan via mejl till alla idrottsföreningar i Falun, där man bjöd in föreningarna att vara med i föreningsdialog via inplanerade workshops i början på hösten.

Intresset från föreningshåll har som sagt varit svagt.

– Det känns tråkigt att intresset varit så svagt. Vi vet inte vad det beror på, om det är ointresse eller att man inte tycker att det är en viktig fråga, eller om inte vår inbjudan helt enkelt har nått fram, säger Tomas Jons.

I oktober kommer kultur- och fritidsnämnden att ha en politisk vägledningsdiskussion om planen och i november är det meningen att nämnden ska fatta ett beslut om ny plan.

Pricka in den 29 september i almanackan

Från kommunens sida ger man dock alla föreningar en sista chans att vara med och påverka planen. Alla föreningar har därför fått en inbjudan att vara med på ett uppsamlingsheat och möte den 29 september.

– Vi hoppas att budskapet når fram den här gången och att föreningarna vill vara med i det här arbetet. Det är tio olika frågor om hur föreningarna ser på framtiden som vi vill ha svar på, säger Tomas Jons.

Alla föreningar kan även skicka in synpunkter, förslag och idéer till föreningsutvecklaren Mats Källberg. Detta ska vara gjort senast den 10 oktober.

Sidan uppdaterad 2021-09-16