Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Lugnet

Lediga lokaler och etableringsytor på Lugnet

Fastighet Falun 6:5

Intill E16 mitt emot den stora allmänna parkeringen finns ett område för etablering motsvarande cirka 12 500 m2. Området är en egen fastighet med benämning Falun 6:5. Ytan är enligt gällande detaljplan möjliggjord för verksamhet med idrottsändamål, annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området vid fastighet falun 6:5, pdf. Pdf, 210.8 kB.

Områden inom fastighet Falun Järlinden 35:2

Inom fastigheten Falun Järlinden 35:2 intill Hällavägen finns två områden lämpliga för etablering om totalt cirka 2 250 m2. Gällande detaljplan möjliggör verksamhet med idrottsändamål, annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området inom fastighet Falun Järnliden 950 kvadratmeter, pdf. Pdf, 224.4 kB.

Karta över området inom fastighet Falun Järnliden 1300 kvadratmeter, pdf. Pdf, 223.1 kB.

Område söder om sportcenter

Mellan sportcenter och Lugnetgymnasiet mitt i Lugnetområdet finns ett område motsvarande cirka 4 300 m2 lämpligt för etablering. Området omfattas av två detaljplaner som möjliggör verksamhet inom skola, kontor, centrumhandel med idrottsanknytning och verksamhet med idrottsändamål. Annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området söder om sportcenter, pdf. Pdf, 189 kB.

Område intill E16

Intill E16 vid infarten till Lugnet och intill ishallen finns ett område motsvarande cirka 6 750 m2 lämpligt för etablering. Området benämns ”Cirkusplatsen” med anledning av att området är Faluns anvisade plats för cirkusverksamhet. Detaljplan möjliggör enbart offentlig verksamhet, annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Se bifogade kartor till respektive etableringsyta som även de ska läggas upp under fliken ”lediga lokaler & etableringsytor”.

Karta över området intill E16, pdf. Pdf, 204.9 kB.

Ansökan om markanvisning

Intressenter avseende etableringsytor ombeds ansöka om markanvisning enligt instruktioner i Lugnet i Falun AB:s riktlinjer för markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning 2021-2022 Pdf, 136.8 kB.

Strategi för Lugnet, pdf. Pdf, 4.2 MB.

Sidan uppdaterad 2021-11-18