Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Lugnet

Lediga lokaler och etableringsytor på Lugnet

Vill du etablera dig på Lugnet med din verksamhet eller hyra in dig i någon av våra lediga lokaler? Här hittar du mer information om lediga etableringsytor på Lugnetområdet och vilka lokaler som går att hyra.

Intill E16, mitt emot den stora allmänna parkeringen, finns ett område för etablering motsvarande cirka 12 500 kvadratmeter. Området är en egen fastighet med benämning Falun 6:5.

Ytan är enligt gällande detaljplan möjliggjord för verksamhet med idrottsändamål, annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området vid fastighet Falun 6:5, pdf. Pdf, 210.8 kB.

 

Stor öppen gräsyta intill E16, mitt emot den stora allmänna parkeringen på ungefär 12 500 kvadratmeter.

Fastighet Falun 6:5.

Inom fastigheten Falun Järlinden 35:2, som ligger intill Hällavägen, finns två områden lämpliga för etablering om totalt cirka 2 250 kvadratmeter.

Gällande detaljplan möjliggör verksamhet med idrottsändamål, annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området inom fastighet Falun Järnliden 950 kvadratmeter, pdf. Pdf, 224.4 kB.

Karta över området inom fastighet Falun Järnliden 1300 kvadratmeter, pdf. Pdf, 223.1 kB.

Stor gräsyta mellan sportcenter och Lugnetgymnasiet, mitt i Lugnetområdet, på cirka 4 300 kvadratmeter.

Falun Järlinden 35:2.

Mellan sportcenter och Lugnetgymnasiet, mitt i Lugnetområdet, finns ett område motsvarande cirka 4 300 kvadratmeter som är lämpligt för etablering.

Området omfattas av två detaljplaner som möjliggör verksamhet inom skola, kontor, centrumhandel med idrottsanknytning och verksamhet med idrottsändamål.

Annan typ av verksamhet kräver ändring av detaljplan.

Karta över området söder om sportcenter, pdf. Pdf, 189 kB.

Stor grusplan på cirka 4 300 kvadratmeter mellan sportcenter och Lugnetgymnasiet.

Område söder om sportcenter.

Lediga lokaler - hyr delar av gamla simhallen!

Vill ditt företag hyra lokaler på Lugnet?

I slutet av året tas det nya badhuset på Lugnet i bruk. Det gör att det nästa år finns möjlighet att hyra delar av den gamla simhallen för verksamhet.

Skicka in en ansökan redan i dag!

Beskriv din verksamhet och hur den kan bidra till Lugnets övriga anläggning/verksamhet.

Ansökan om markanvisning

Intressenter avseende etableringsytor ombeds ansöka om markanvisning enligt instruktioner i Lugnet i Falun AB:s riktlinjer för markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning 2021-2022 Pdf, 136.8 kB.

Strategi för Lugnet, pdf. Pdf, 4.2 MB.

Ansökan

Ansökan om lediga lokaler samt markanvisning skall skickas via mail till: etablering@lugnet.se

Sidan uppdaterad 2022-09-22