Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

7tjugo: Livskunskap

En av insatserna inom Vuxenslussen är idag 7Tjugo: Livskunskap. Utgångspunkten är din egen livssituation och målet är att du ska ta eget ansvar och bli självständig.

Syftet är att stödja din framtidsplanering och utveckla olika metoder för att hitta jobb eller komma vidare i studier. Du deltar i gruppverksamhet men får också individuellt stöd av handledare för att sätta mål och jobba med dig själv.

För att uppnå detta arbetar vi med Swedish Empowerment Centers 7Tjugo material.

Du får stöd i att:

  • Planera din framtid
  • Träna din förmåga att lösa problem
  • Göra en personlig handlingsplan
  • Stärka ditt självförtroende
  • Tänka i nya banor
  • Använda kreativa arbetsmetoder

Våra aktiviteter omfattar även praktik, studiebesök, friskvård, studievägledning, samhällsinformation och individuella samtal.

Sidan uppdaterad 2020-09-15