Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tåg med passagerare som kliver på och av.

Framgång är inte en destination, det är en resa.

Projekt Framgången

Falu kommun har sökt och beviljats 12,4 mkr från Europeiska socialfonden (ESF) för att under tre år genom förbättrad myndighetssamverkan utarbeta metoder för att få ut långtidsarbetslösa personer i studier eller arbete. Målet är även att minska kostnaderna för kommunens försörjningsstöd.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finsam och Falu kommun.

Falu kommun driver idag ett projekt för unga som hoppat av gymnasiet ”Ungdomsslussen” och grundtanken med projekt Framgången är att skapa en liknande insats för personer över 25 år.

KONTAKT:
Projektledare Antonis Kassitas
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
e-post: antonis.kassitas@falun.se
Tfn: 023-87689

ESF

Senaste nytt från bloggen

Sidan uppdaterad 2018-04-11