Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Målgrupp

Målgruppen för projekt Framgången är arbetssökande över 24 år som idag har försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden. Här finns, långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, funktionsnedsatta och utrikes födda utan fungerande nätverk.

75 % av deltagarna kommer att vara ”gammelsvenskar” och 25 % utrikes födda. 60 % kommer att vara män. Totalt 150 deltagare, 50-60 personer per år, kommer att delta i projektet. De kommer erbjudas individuellt stöd utifrån behov och därmed få en långsiktig lösning genom ett arbete eller studier som leder till jobb.

KONTAKT:
Projektledare: Antonis Kassitas
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
e-post: antonis.kassitas@falun.se
Tfn 023-87689

Sidan uppdaterad 2017-06-27