Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Utsikt över Falun

Näringslivsstrategin våren 2021

Här följer en summering av arbetet fram tills nu

Inledning och bakgrund

Nu är det tre månader sen vi startade upp arbetet med en ny näringslivsstrategi för Falun. Det är fantastiskt kul att vi äntligen har kommit igång med det här arbetet och vi är jätteglada för den positiva respons vi har fått från både från kollegor inom Falu kommun och de företagare vi har träffat!

Så jobbar vi med strategin

Vårt upplägg för processen går ut på att företag(are) och branschorganisationer ska vara delaktiga längs hela resan (även i uppföljningen). Strategin ska utgå från det som företagen lyfter som sina viktiga områden och utmaningar. Den ska inrymma hela Falu kommuns gränssnitt mot företagen, alltså i princip alla kontakter som förekommer mellan kommunen och företagen (inklusive kommunala bolag och verksamhet som vi har tillsammans med andra kommuner, ex vis Alkohol, Tobak och Läkemedel & Upphandling). Det innebär att det är kommunledningen som kommer att ”äga” strategin, som ska ”lira tillsammans” med de andra ”styrande dokumenten” i kommunen på ett bra sätt. Vår styrgrupp för arbetet är Kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Vi rapporterar om arbetet på alla deras möten.

Vi har hittills haft förmöten med Företagarna (organisationen) och Svenskt Näringsliv. Vi har träffat kommunledning, ledande politiker och chefer för kommunala verksamheter som har lite tätare företagskontakt. Vi har bett alla företag i Falu kommun att tycka till i en enkät och vi har bjudit in till- och träffat en referensgrupp med företagarrepresentanter. Vi har träffat fastighetsägare och industriföretag. Vi har också haft några möten tillsammans med Borlänge kommun, där vi har träffat ex vis Region Dalarna och Ung Företagsamhet.

Inspel och insikter

Vilka inspel har vi fått hittills då? Både internt i Falu kommun och hos företag(are) har vi fått positiv respons på att processen är dialogbaserad. Alltså att den utgår från det som små och stora företag i olika branscher med olika förutsättningar lyfter fram som viktigt och att vi stämmer av det löpande internt i kommunen. Frågor som företag(are) har lyft upp särskilt är Tillgänglig och transparent upphandling, att myndighetsutövning ska göra det lätt för företagaren att göra rätt och att kompetensförsörjning är en ödesfråga som vi måste jobba med tillsammans framåt.

På företagarmötena har vi pratat mycket om hur kommunen kan vara en ”möjliggörare”, med fokus på att göra företagarens idé/projekt möjlig. Det finns en stor enighet om att Falun har ett fantastiskt läge och fin livsmiljö, med bra förutsättningar för att växa om vi kan hitta en smidig samverkan mellan kommun och företag. Hur kan vi göra den attraktiviteten ännu mer synlig och hur får vi fram bostäder så att företagen kan lyckas ännu bättre med sina rekryteringar?

I våra möten med studie- och yrkesvägledare och skolledning har vi pratat mycket om hur vi får till den röda tråden kring kontakt mellan skola och närings-/arbetsliv ända från förskola till gymnasium men även kopplingen till Högskolan. Det är viktigt för att elever ska kunna göra medvetna val av utbildning och yrke och för att växande företag och andra arbetsgivare i Falun ska kunna rekrytera medarbetare framåt.

Som du ser så har vi redan några tydliga röda trådar som säkert kommer att finnas med i den slutliga strategin. Nu fortsätter vi med mängder av företagarmöten framåt och parallellt med det för vi en dialog med den kommunala organisationen. Vi samlar hela tiden på oss goda idéer från dialogen som vi kan skriva in i den konkreta handlingsplan som blir ett av resultaten av den här processen.

Vad händer nu då?

Vi fortsätter med företagarmöten och avstämningar internt under hela juni månad och sen är det dags att sätta sig ned och skriva på strategin och sätta ihop handlingsplanen (en del saker har vi faktiskt redan tjuvstartat med). Sen kommer utkastet till strategi att gå på remiss internt och till de företag som vi har haft kontakt med. Sen följer politiska beslut och verkstad!

Ett varmt tack till alla er som vi har träffat hittills! Vi ser fram emot kommande möten och vi efterlyser fler inspel om vad som är viktigt att få med i strategin.

Varma hälsningar från Mats Dahlberg (ordf Kommunstyrelsens utvecklingsutskott), Linda Norén (näringslivschef) och Ola Granholm (extern processledare)

ps. Om du har synpunkter eller inspel så är du välkommen att kontakta Linda på linda.noren@falun.se! ds.

Sidan uppdaterad 2021-06-01