Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Översiktbild över datacentret.

Datacenter

Dataservrar som används av våra mobiltelefoner, läsplattor och datorer förbrukar mängder med energi över hela jorden, och efterfrågan på bra serverplatser är ständigt ökande. Falu Energi & Vatten har tillsammans med privata aktörer börjat arbetet med EcoDataCenter. Målsättningen är bland annat att datacentret ska ha topprestanda, hög säkerhet och vara världens grönaste till mycket konkurrenskraftiga priser till dess kunder.

På Ingarvet är nu grävskoporna i full gång med att jämna till marken, och förbereda för tre stora hus som kommer att inhysa mängder av datautrustning. Varje hus kommer att rymma cirka 1 000 moderna serverplatser där företag, organisationer och myndigheter kan hyra plats för sina dataservrar.

Grönt och smart
Varje serverplats byggs för ett maximalt effektuttag på 20 kilowatt. Den största delen av elenergin blir till värme i servrarna, vilket förenklat maximalt motsvarar en enorm värmekälla av motsvarande 4 000 bastuaggregat per hus.
I EcoDataCenter löses detta genom att integrera anläggningen med Falu Energi och Vattens fjärrvärmesystem. Den varma luften från datorerna värmer varmvatten som kommer Faluborna till nytta i fjärrvärmenätet. Varmvattnet blir också fjärrkyla på ungefär samma sätt som i ett gasolkylskåp, och förs sedan tillbaka för att kyla anläggningen.

Projektet har redan fått flera internationella priser bland annat ett som kallas ”Sustainia 100”.

Vad betyder datacentret för Falu kommun och alla invånare?

Falu kommun som arbetar med etableringsarbete ser detta som ett bra tillfälle att utveckla en ny basindustri i Falun och Dalarna. I ett projekt som är medfinansierat av Region Dalarna jobbar kommunen just med dessa punkter.

- Vi ser detta som en stor möjlighet för Falun och Dalarna att få visa upp den miljöteknik i världsklass som finns här och hur den används på ett smart sätt. Behovet av datahallar kommer bara att öka och vi ser potential till att fler företag etablerar sig i kommunen som en följd av denna etablering och för att stärka den näring som växer fram. Det här är hållbar tillväxt när den är som bäst! säger Jonny Gahnshag kommunalråd och ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Sidan uppdaterad 2018-10-12