Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar för företagare

Här har vi samlat generella frågor kring starta, driva eller utveckla företag. Enskilda ärenden kan avvika från nedanstående svar. Kontakta näringslivskontoret för frågor.

 • Jag vill starta ett livsmedelsföretag som t.ex. restaurang. Vilka krav ställer ni?

  Om du planerar att öppna t ex en restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, gatukök eller café ska du lämna in en anmälan om registrering till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 14 dagar innan du planerar att öppna.Hitta mer information på sidan om livsmedelsföretagDu behöver eventuellt även söka bygglov för din verksamhet.Mer om bygglovOm du dessutom ska servera alkohol behöver du serveringstillståndLäs om serveringstillstånd
 • Jag vill öppna Bed & Breakfast eller vandrarhem. Vad ska jag tänka på?

  Du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan för ändrad användning av byggnad om du vill starta ditt vandrarhem eller bed & breakfast i en lokal som tidigare använts för något annat.Ansöka om bygglovOm du ska servera mat behöver du också registrera din verksamhet hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.Anmälan om registrering av livsmedelsföretag
 • Jag vill sätta upp en skylt, banderoll eller flagga på fasaden till mitt företag eller min fastighet, är det tillåtet?

  Beroende på storlek på skylt och vilket område det gäller så kan du behöva bygglov. Samma gäller för banderoll eller flagga på en byggnad.Ansökan av bygglov
 • Jag har en affärsidé, hur går jag vidare?

  Det finns flera organisationer som kan hjälpa dig att komma igång med din affärsidé.Läs mer under Rådgivning och vägledning
 • Var kan jag hitta en lokal för mitt företag?

  På sidan objekvision.se kan du hitta samlad information om var du kan hitta lediga lokaler i Falun.
  Hitta lokaler
 • Jag söker mark för min verksamhet, var hittar jag det?

  På sidan objektvision.se finns information samlad över den lediga mark som finns i Falu kommun.Sök ledig mark
 • Hur kan jag få kapital för att starta en ny verksamhet?

  Det finns flera olika organisationer som du kan prata med om finansiering av din verksamhet.Hitta mer information under Rådgivning och vägledning
 • Jag vill starta en fristående förskola, vad ska jag tänka på?

  Läs på vad som gäller för fristående förskolor i Falu kommun.

  Information om att starta fristående förskolor i Falu kommun
  Du behöver söka tillstånd hos Skolinspektionen.

  Till Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Om du ska bygga en ny förskola behöver du söka bygglov. Ska du använda en lokal som används till något annat ska du ansöka om bygglov eller göra en anmälan för ändrad användning av byggnad.

  Läs mer om bygglov

  Du behöver också göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Anmälan om lokal för förskola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Om det ska serveras mat på förskolan behövs en anmälan göras om livsmedelsverksamhet.
  Anmälan om registering av livsmedelsföretag
 • Vad behövs för att starta en fristående grundskola?

  Om du vill starta fristående grundskola eller fritidshem ansöker du om det hos skolinspektionen.Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vilka tillstånd behöver jag för att sälja på stadens gator, torg eller parker?

  På sidan, Att använda offentlig plats i Falu kommun hittar du information om vad som gäller kring tillstånd.Till sidan Att använda offentlig plats i Falu kommun
 • Vad gäller om jag vill använda offentlig plats för t.ex. ett arrangemang?

  Om du vill använda mark behöver du tillstånd från polisen. TIllståndet utfärdas i samråd med kommunen.Läs mer om hur du söker tillståndOm du ska ställa upp en byggnad behöver du också ansöka om bygglov.Se när du behöver söka bygglov
 • Jag vill starta en fordonstvätt. Vad ska jag tänka på?

  En fordonstvätt klassas som miljöfarlig verksamhet och därför behöver verksamheten anmälas.Läs mer om anmälan av miljöfarlig verksamhetOm du ska bygga en ny fordonstvätt behöver du söka bygglov. Ska du använda en lokal som används till något annat ska du ansöka om bygglov eller göra en anmälan för ändrad användning av byggnad. Mer om bygglov

 • Jag vill kunna servera alkohol på min restaurang, hur gör jag då?

  Du behöver skicka in en ansökan om serveringstillstånd till ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) som bedömer om du uppfyller de krav som ställs i alkohollagen.Ansök om serveringstillstånd
 • Jag vill starta en verksamhet på landsbygden. Finns det särskilda bidrag att söka?

  Beroende på vilken typ av verksamhet som du ska starta så finns det möjligheter till stöd och finansiering för landsbygdsutveckling.Stöd och finansieringsmöjligheter hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterStöd och finansieringsmöjligheter hos Dalälvarnas Utvecklingsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterad 2021-03-10