Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-01-22

Näringslivsavdelningens satsningar under 2015

På näringslivsavdelningen jobbar vi för att underlätta för dig som är företagare i kommunen. Det gör vi på flera sätt och alltid utifrån de inspel vi får från er företagare vi träffar.

Här nedan kan du läsa om satsningarna vi bestämt oss för att ägna oss åt under 2015!

Utbildningsmäklare. Caroline Haeffner heter tjejen som är vår nyinrättade utbildningsmäklare. Mer om hennes uppdrag kan du läsa om här i brevet. Kortfattat kommer Caroline vara länken mellan näringslivets kompetensbehov och utbildningssystemets möjligheter.

Företagsbesök XL. Sedan oktober 2012 har näringslivschef Linda Norén, kommunalråd Jonny Gahnshag och kommundirektör Dan Nygren varit ute på värdefulla företagsbesök, varje vecka. Nu växlar vi upp besöken och tar med tjänstemännen i Falu kommuns ledningsgrupp. Ju fler vi är som lyssnar in företagens behov desto bättre. Kontakta oss gärna om du vill ha ett besök.

Roligaste Sommarjobbet. Vi fortsätter satsningen med att kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb som går ut på att de under fyra veckor driver sitt eget företag. Nyheten för i år är att vi kommer driva projektet med stöd från Ljungbergsfonden och i ett nära samarbete med skolan. Vi vill genom detta projekt bidra till att lägga grunden för ett intresse hos ungdomarna att någon gång i framtiden starta ett eget företag.  

Företagslotsen. Sedan 2013 har kommunen kunnat erbjuda alla företagare en väg in i kommunen genom Företagslotsen. Det är en företagsservice där vi bistår med information och hjälper företagare att hitta rätt bland lagar och regler. Företagslotsen används i ärenden som berör flera kontor/förvaltningar. Under våren 2015 kommer vi att vidareutveckla lotsfunktionen ytterligare, i syfte att utöka företagsservicen.

Facebooksida. I december startade näringslivsavdelningen en Facebookgrupp i syfte att berätta om vad vi gör och belysa vad som händer i näringslivet. Här skryter vi smart om vad som är på gång helt enkelt. Gå in och gilla!

Evenemangsstrategi. Under våren kommer vi presentera en ny evenemangsstrategi. Den kommer bli ett verktyg för oss och de som söker finansiering för att arrangera olika evenemang i Falu kommun. Vi har även planer på att arrangera workshops och nätverksträffar med olika teman för de som är arrangörer.

Upphandling som tema. Under året kommer vi ha upphandling som ett tema. Vi kommer satsa på kompetensutvecklande aktiviteter för tjänstemän i kommunen som skriver upphandlingar. Falu kommun samverkar med andra dalakommuner genom ett gemensamt upphandlingscenter och dessa kommer näringslivsavdelningen aktivt samarbeta med under 2015, för att se över möjligheterna till nya metoder kring att skapa bättre dialog mellan beställare och leverantörer. Att i god tid skicka ut en upphandlingstext på extern remiss kan vara ett sätt att öka kommunikationen mellan kommun och näringsliv, för att minimera riskerna att vi pratar förbi varandra.

Hör gärna av er om ni har tips, frågor, idéer eller synpunkter. Ni når mig på 023-868 88, linda.noren@falun.se eller via www.falun.se där all information om vår verksamhet finns.

Sidan uppdaterad 2015-02-10