Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Var med och påverka för att nå företagsservice i toppklass!

Falu kommun deltar nu i SKL´s servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. Under vecka 9 kommer enkäter att skickas ut till de 478 företag som haft aktuella ärenden under 2014. Undersökningen pågår till mitten av april.

De myndighetsområden som ingår är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Resultatet kommer att ligga som grund för hur vi inom Falu kommun kan jobba ännu bättre för att nå en företagsservice i toppklass. Därför är det viktigt att ni som får denna enkät skickar in ert svar.

Sidan uppdaterad 2015-02-20