Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-04

Tre personer från arbetscenter som kramar om varandra.

Arbetscenter - Jobb som märks

Gräsmattor klipps, hängrännor rensas, sly tas bort, bilar tvättas, lokaler städas, snö skottas och vägar sandas. Otaliga arbeten genomförs av kommunen, som vi ibland bara tar för givet. En del av dessa uppdrag har Arbetscenter fått genomföra och de gör det med stolthet och engagemang.

En meningsfull jobbvardag

Arbetscenter i Falu kommun engagerar ca 130 personer. Enheten har i uppdrag att ge en meningsfull jobbvardag och arbetsträning till personer som är på väg mot en egen försörjning. Tillsammans med handledare från arbetsmarknadsenheten jobbar Arbetscenter med att få individer att växa, samtidigt som vi utför tjänster till Falu kommun och dess invånare.

Varierande arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna varierar, från butiksjobb på Ta Till Vara eller konferensvärd på Järlindens Gård, till yttre fastighetsskötsel. En av de största arbetsplatserna är Hälla på Lugnetområdet. Här är det bland annat fastighetsskötsel, transporter och hantverk som är uppgifterna. Hälla finns också som stödfunktion kring olika evenemang, till exempel Sabaton Open Air, Dalahoppet och Svenska Skidspelen.

Ingen dag en annan lik

Hur det att leda Arbetscenter?

- Helt fantastiskt, svarar enhetschefen Niklas Wolff. Ingen dag är en annan lik, och att få ta del av våra deltagares vardag och samtidigt se det meningsfulla arbete vi genomför varje dag. Att leda en enhet som Arbetscenter är en ynnest.

Arbetscenter har alltid saker att göra, men vissa perioder under året är mer hektiska. Sommarperioden blir mer pressad på grund av semestrar i kombination med stora uppdrag som yttre skötsel såsom gräsklippning. Men det blir också mer att göra under snöfall, när löven faller och under större event på Lugnet.

Arbetsträning för att nå målet

Till Arbetscenter kommer man efter att ha blivit anvisad till AIK:s (arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen) arbetsmarknadsenhet från Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. Personer som behöver stöd i form av t. ex. arbetsträning för att nå målet om egen försörjning får jobb här. Matchning mellan person och arbetsuppgifter sker alltid i samarbete med handledare från arbetsmarknadsenheten. Arbetscenter jobbar med arbetsträningen medan arbetsmarknadsenheten ansvarar för handledning och coachning.

Glädje och förtroende

- Att leda Arbetscenter är samma sak som att leda vilken organisation som helst, betonar Niklas Wolff. Att hitta glädje i vardagen och förtroende för varandra är avgörande. Utan glädje och förtroende kommer vi inte nå våra mål, vare sig kvalitetsmässig eller ekonomiska. 2015 blev ett bra år, vi håller vår budget, genomför våra uppdrag och ger människor möjligheten att välja gemenskap framför utanförskap.

Niklas tips till dig som är intresserad av att anställa personer med funktionsnedsättning eller andra utmaningar är att söka kontakt med AIK på Falu kommun.

Förvaltningen har bland annat erfarna handledare på arbetsmarknads­enheten och Caroline Haeffner som är utbildningsmäklare och har bra kontakter med näringslivet i Falun. AIK hjälper gärna din organisation med frågor och matchning.

Avslutningsvis berättar Niklas att en anställning nästan alltid blir bra när matchningen är ärlig och viljan finns.

- Det finns mycket stöd och kunskap hos oss som vi gärna delar med oss av, säger han.

Sidan uppdaterad 2016-03-08