Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-07

Två personer som sitter mittemot varann och ler.

Företagarna ger kommunen godkänt

Nu har SKL (Sveriges kommuner och landsting) återigen undersökt hur företagarna ser på kommunernas service.
– Mest glädjande är att bygglov får ett mycket bättre resultat jämfört med mätningen 2013, säger Linda Norén, näringslivschef.

Undersökningen Insikt bygger på enkätsvar från företag som haft ärenden som handlagts av kommunen. Ärendena rör brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Här har SKL ställt frågor kring information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Uppåt för bygglov

Falu kommuns samlade nöjd-kund-index (NKI) är 67, en enhet lägre än den senaste mätningen 2013. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.
Den nya mätningen visar att några områden har fått bättre resultat jämfört med den tidigare mätningen. Bygglov är ett av dem.
– Vi har jobbat hårt med processen och den nya plan- och bygglagen – allt för att vi ska kunna möta våra kunder på ett bra sätt. Därför är det extra roligt att se att det gett effekt, säger Susanne Svärdström, myndighetschef för bygg och miljö.
Hon är även nöjd med betygen för tillgänglighet och effektivitet.
– Här får vi riktigt fina siffror och ligger klart över riksmedel. Det känns såklart både roligt och inspirerande.

Ständig dialog

Det resultat som nu presenteras baseras på ärenden som handlagts under 2014.
Linda Norén tror att den nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som bildades i januari 2015 och ett tydligare kundfokus ska höja Faluns NKI till nästa mätning.
– Vi har en mycket aktiv dialog med företagarna för att vi hela tiden ska kunna utveckla stödet utifrån deras behov, säger hon.

Sidan uppdaterad 2016-03-21