Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-12-18

Mall för bild.

Många EU-miljoner till projekt i Falun

Häromdagen kom det positiva beskedet att projektet Framgången får 12,4 miljoner från EU. Målet med det treåriga projektet är att få
fler arbetssökande i arbete och att minska utanförskapet.

– Det var stor konkurrens om EU-medlen i den här ansökningsomgången och vi är väldigt glada att vår ansökan blev beviljad, säger Karin Perérs, utvecklingsstrateg på Falu kommuns arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltning.

Goda erfarenheter

Projektet Framgången är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Finsam och Falu kommun.

Målgruppen är arbetssökande över 24 år som idag har försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden, däribland utrikesfödda, funktionsnedsatta och
långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen.

– I korthet går projektet ut på att ge individuellt stöd så att en person kan få ett jobb och försörja sig själv. Vad vi planerar för är en slags vuxensluss, motsvarande
den sluss som idag finns för unga, förklarar Karin Perérs.

Hon berättar att det inom Falu kommun finns bra kompetens och goda erfaren­heter från liknande projekt:

– En nyckelperson här är John Nises som också varit med och skrivit ansökan.

Allt att vinna

Den stora utmaningen på Faluns arbetsmarknad är att matcha stora pensionsav­gångar inom exempelvis vård, omsorg, handel, service och industri mot de arbetssökande med kort utbildningsbakgrund och många utrikesfödda.

– Målet är också att hitta anpassade yrkesutbildningar som leder till arbete efter förmåga, främst i bristyrken.

Som vanligt när det gäller EU-medel ska parterna som ansökt delfinansiera projektet med samma belopp. I det här fallet är det Falu kommun (huvudman för projektet) och Försäkringskassan som går in med motsvarande medel.

– I praktiken handlar det om resurser som vi redan idag lägger på detta område, så
vi har allt att vinna och inget att förlora, konstaterar Karin Perérs.

Projektet Framgången kommer att pågå 2016-2018, med start i januari.

Sidan uppdaterad 2015-12-18