Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-02-16

Mall för bild.

Tar paus från bildandet av datacenter-bolag

Falu Energi & Vatten tar paus från bildandet av det framtida datacenter-bolaget EcoDataCenter.
– Vi vill inte stressa fram ett beslut om något som är så här viktigt för Falun, säger Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten

Bakgrunden till bolagsbildandet är affärsprojektet EcoDataCenter. Ett projekt som Falu Energi & Vatten drivit sedan 2013 tillsammans med det svenska entreprenörsföretaget EcoDC. Målet med projektet är att bygga världens första klimatpositiva datacenter. Syftet med att bilda ett gemensamt bolag var att tydliggöra ansvarsroller mellan parterna.

 – Genom tydligare styrning och ansvar skulle projektet drivas effektivare. Vi valde också att reglera kostnaderna mellan oss, vilket innebär att vi totalt sett ersatt EcoDC med 700 000 kronor. Det är pengar som hör till Falu Energi & Vattens delar i själva huset och kopplingen mot energisystem, berättar Per Dahlberg.

EcoDataCenter är en världsunik lösning för hur man kan integrerar ett datacenter i ett redan hållbart energisystem. All värme som alstras i datacentret tas till vara. Symbiosen mellan datacentret och, i det här fallet, Faluns energisystem gör att vi kommer minska utsläppen av koldioxid. Över en årscykel får datacentret en positiv inverkan på miljön.

– Vi bygger med andra ord världens första klimatpositiva datacenter, säger Per Dahlberg.

Pausen är ett beslut som tagits för att ge projektet bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas.

– Att ta en paus innebär i praktiken att vi bromsar upp något, för att alla ska känna att de är med på resan. Oavsett vilken väg det här tar. Det finns många åtaganden mot till exempel kunder, intressenter och myndigheter, som vi måste hantera framöver. Vi vill inte agera på ett sätt så att det omöjliggör fortsatt etablering av datacenter i Falun, säger Per Dahlberg och fortsätter:

– Jag vill också förtydliga att vi även kommer att genomföra en oberoende granskning för att titta närmare på bolagsbildningen med EcoDC. En granskning som vi tog beslut om i fredags.

Vad innebär den här pausen för samarbetet med EcoDC?

– Vi kommer givetvis att stämma av den uppkomna situationen med EcoDC, säger Per Dahlberg. De har skriftligen meddelat oss ett antal skäl till varför även de vill pausa bolagsbildandet, säger Per Dahlberg

Vad händer nu?

– Vi måste bland annat reda ut förhållandet mellan oss och Falu Kommun. Det handlar bland annat om vem som ska göra vad när det gäller att få näringslivsetableringar till Falun. Kommunen har startat en projektgrupp specifikt kring datacenteretableringar och där bör frågan redas ut.

– Idag har jag också informerat kommunstyrelsens utvecklingsutskott om pausen, kostnader, planerad fortsättning och svarat på frågor kring det.

Det har varit hektiska dagar kring projektet - hur ser du på framtiden?

– Den senaste dagen har vi figurerat mycket i media. Jag kan förstå om våra kunder känner en oro kring det som förmedlas. Vi har en vision som säger ”100 % nöjda kunder - idag och imorgon”. Våra kunder ska alltid känna förtroende för det vi gör idag och i framtiden, därför vill vi vara helt öppna med hur vi arbetar. Vi tål granskning, säger Per Dahlberg.

Sidan uppdaterad 2017-06-01