Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-07-21

Antonis Kassitas, fotograf Laila Edholm

Grekisk dalmas ska leda Framgången

Antonis Kassitas har rekryterats till Falu kommun som projektledare för projekt Framgången, ett treårigt arbetsmarknadsprojekt, som finansieras med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF). Han är idag chef för Sektionen för etablering av nyanlända vid Arbetsförmedlingen i Mellersta Dalarna (Falun, Borlänge, Säter, Leksand, Rättvik och Gagnef)

Huvudsyftet med projekt Framgången är att genom myndighetssamverkan finna bättre metoder och insatser för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Finsam och Falu kommun. Det är ett treårigt projekt och finansierat med 12,4 mkr Från ESF.

Målgruppen är arbetssökande över 24 år som idag har försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden, däribland utrikesfödda, funktionsnedsatta och långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen. Projektet ska ge individuellt stöd så att en person kan få en långsiktig lösning genom ett arbete eller studier som leder till jobb. Grundtanken i projektet är att skapa en ”vuxensluss” på samma sätt som Falu kommuns verksamhet ”Ungdomsslussen” för ungdomar.

Vad lockar i jobbet som projektledare?

- Alla behövs på arbetsmarknaden och med anpassad hjälp till självhjälp har alla en given plats! Det som driver mig är att som projektledare få vara med och bidra till en positiv och långsiktig utveckling för Falun kommun. Projektet Framgången är dessutom både en utmaning och en fantastisk möjlighet, säger Antonis Kassitas.

 - Utmaningarna och möjligheterna handlar om att på ett strukturerat sätt få ihop myndigheter till en djupare samverkan kring medborgargrupper med större utsatthet på arbetsmarknaden. Det handlar om att förstå individuella behov och utifrån dessa skapa nya verktyg och metoder för att hjälpa människor till egenförsörjning. Sist men inte minst handlar projektet om att få en samsyn mellan myndigheter, offentliga arbetsgivare och privata näringslivet kring behov och brist på arbetskraft samt åtgärder för att matcha, säger Antonis Kassitas.

Chefen för Arbetsmarknadsenheten och tf förvaltningschefen för Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) Pia Larshans-Bodare är ivrig att snabbt få in Antonis Kassitas som projektledare och få igång projektet. Han börjar först på halvtid under september och på heltid från 1 oktober.

- Vi är jätteglada över att Antonis Kassitas tackat ja till jobbet som projektledare för det här viktiga projektet. Hans erfarenheter från arbetsförmedlingen och med deras olika målgrupper är guld värda, säger Pia Larshans-Bodare.

En "grekisk dalmas"

Antonis Kassitas är utbildad lärare, både i Grekland och i Sverige och har dessutom en utbildning inom personalområdet. Han är född och uppvuxen i Grekland. Efter 26 år i Sverige bär han två kulturer inom sig. Antonis flyttade till Dalarna 1998 och upplever Falun som sin hemstad.

Antonis är 51 år och har arbetat 15 år vid Arbetsförmedlingen. Han har arbetat operativt med alla de målgrupper som är aktuella som deltagare i projektet. Som chef har han ansvarat för Arbetsförmedlingens verksamhet i Borlänge och Säter gentemot personer med funktionshinder, långtidsinskrivna och utrikes födda inom ramen för programmet Jobb- och Utvecklingsgarantin, samt för verksamheten gentemot nyinskrivna arbetssökande.

Sedan 2010 har han som ansvarig chef varit med och byggt upp samverkan med kommunerna i Mellersta Dalarna, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Migrationsverket kring etableringsreformen (målgruppen nyanlända). I sin chefsroll har han lett flera mindre och större förändringsprojekt inom myndigheten.

Sidan uppdaterad 2016-07-21