Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-21

Utsikt över Falun.

Falun arbetar vidare för bättre företagsklimat

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en kommunrankning över företagsklimatet.

I årets rankning ökar Falun fem placeringar – från 217 till 212.

– Placeringen är inte bra och vi jobbar med ett åtgärdsprogram för ett bättre företagsklimat. Kanske tyder den marginella ökningen på att det gett effekt, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Svenskt Näringslivs rankning bygger på företagarnas attityder till kommunen, bland annat i fråga om service, upphandlingar och tillgång till kompetens.

– Falun är en företagarkommun och en viktig tillväxtmotor i regionen. Företagen är en förutsättning för den offentliga välfärden. Därför är det väldigt viktigt att jobba vidare för ett bättre företagsklimat – det gör vi varje dag, säger Joakim Storck.

Dialog med leverantörer

Falu kommun har idag ett utvecklingsprogram med tre områden i fokus: politikers och tjänstemäns attityder till företagande, rutiner för handläggning av ärenden och
genomförande av offentliga upphandlingar.

De flesta upphandlingar görs idag av Upphandlingscenter, ett samarbete mellan sex kommuner i Dalarna. För att säkra kvaliteten på egna bygg- och entreprenad­upphandlingar införs nu en modell med certifierade upphandlare.

– Signalen från företagen är att dialogen är viktig. Därför kommer vi nu att ha särskilda leverantörsträffar, till att börja med inom entreprenad, livsmedel och transport, berättar Dan Nygren, kommundirektör.

Lära av de bästa

Företagens kontakter med kommunen handlar ofta om att söka tillstånd eller att kommunen utför tillsyn. Ett arbete med att skapa effektivare och mer transparenta processer har redan inletts där företagarnas verklighet och vardag är i fokus.

Utöver det kommer kontaktcenter att utökas under hösten så att fler som kontaktar kommunen snabbt får svar på sina frågor.

– Vi jobbar på flera plan för att göra det enklare och bättre för Faluns företagare. Ett led i det är att lära av de bästa kommunerna och i höst kommer vi att besöka några av de mest lyckosamma, säger Dan Nygren.

Sidan uppdaterad 2016-09-21