Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-10

Två kvinnor på rekryteringsmässa.

Nytt rekryteringsmöte för nyanlända

Den ”omvända” kompetensmässan 7 november 2016, som var ett samarbete mellan Falu kommun och Arbetsförmedlingen blev uppskattad, både av arbetsgivare och nyanlända. Behoven av kvalificerad arbetskraft är väldigt stor, så nu ordnas en liknande mässa där man fokuserar på fyra branscher.

Uppåt 20 personer bjöds efter den förra mässan in till intervju av olika arbetsgivare och bemanningsföretag. Ett antal personer har också fått möjlighet till praktik. Därefter har många företag fått ta del av CV i samband med näringslivskontorets och Företagarna Faluns företagsfrukostar.

I det här rekryteringsmötet satsar man på fyra branscher, där arbetskraftsbristen är särskilt stor. De nyanlända deltagarna kommer representera byggbranschen, IT-branschen, hotell- och restaurang samt transportnäringen. Inbjudan till företag och bemanningsföretag kommer att ske till just de här branscherna.

Under rubriken ”Du har jobbet – vi har kompetensen” kommer mässan att hållas i Näringslivets hus den 22 februari klockan 11.30 – 13.30.

Inbjudan till mässanPDF

- Alla arbetsgivare kanske inte behöver personal just nu men har framtida rekryteringar. Det gör att vi också kan ge möjlighet att erbjuda information om hur företag, kommun och arbetsförmedling kan samarbeta och hitta utbildning, lärlingsplatser eller möjlighet att använda sig av snabbspår för de utrikesfödda så att de snabbt ska komma ut i arbete och matchas mot rätt jobb, säger Laila Edholm, mångfaldskommunikatör i Falu kommun.

I genomsnitt har det tidigare tagit 5 – 7 år innan en person fått ett jobb som motsvarar kompetensen, eller i vissa fall ens fått ett jobb. Arbetslösheten i Falu kommun ligger på 3 procent hos den svenskafödda befolkningen och på ca 22 procent, ungefär som riksnivån, för utrikesfödda personer.

Sidan uppdaterad 2017-02-15