Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gruvstaden

"Falun är en bra stad att verka i!"

Gruvstaden AB förvaltar fastigheterna som finns i Gläntan-koncernens fem olika fastighetsbolag. Verksamheten är idag främst koncentrerad till Falun med omnejd.

Vd:n Kjell Carlsson har lång erfarenhet av byggnation och fastighetsförvaltning. Han är entreprenör ut i fingerspetsarna och redan 1976 startade han byggbolaget Dala Byggmontage. 1993 grundade han Gruvstaden AB, moderbolaget som förvaltar fastigheter åt koncernens fem fastighetsbolag. De i sin tur bygger fastigheter i egen regi.

– Vi har inga egna byggare utan tar hjälp av olika byggfirmor.

Under en period hade Gruvstaden AB fastigheter i hela Dalarna men nu är det Falun som är hemmamarknaden. Man förvaltar runt 400 lägenheter och ett 20-tal andra lokaler. Fastigheterna rymmer allt från 8 till 35 lägenheter, främst på Galgberget, i Hälsinggården och en del i centrum.

Kjell Carlsson tycker att Falun är en bra stad att verka i.

– Man lär känna de byggare som finns här och jag har bara positiva erfarenheter av kontakterna med kommunen. Tjänstemännen i byggnadsnämnden och jag har en bra dialog. De har ju också nya krav på sig som de ska uppfylla och det får man ha förståelse för.

Kjell tycker inte att de har några större problem med att verka i en världsarvsstad. Alla vet att arkeologiska undersökningar måste genomföras innan byggstart i centrala delarna av Falun.

– Vi har byggt mycket på Elsborg och då har vi fått ta hänsyn till historiska lämningar i marken. Men så är spelreglerna, Kulturmiljölagen kommer man inte förbi. Det kan kanske kännas lite bittert ibland, men det är lika för alla.

Behovet av nya bostäder ökar i hela landet, även i Falun. Men går processen för långsamt?

– Vi har inte haft särskilt stora problem för vi har hållit oss till mark som redan varit planlagd. Men jag förstår att de som vill planlägga ny mark kan tycka att det går trögt, det är många som ska tycka till och som har möjlighet att överklaga.

Kjell Carlsson påstår att han snart gjort sitt, men att framtiden ser ljus ut. Närmast ligger byggnation av femton småhus på Galgberget, hyreslägenheter med egen liten tomt som ska stå klara i juni 2017. Ombygget av gamla elevhemmet i Hälsinggården ska också kompletteras. Han har två döttrar i företaget men de sysslar mer med förvaltning än byggnation.

– Så vi får väl se vad som händer när jag lägger av!

Staty

Utanför Kjell Carlssons kontor står den här lille gruvarbetaren som han köpte vid gruvan

Sidan uppdaterad 2017-06-27