Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Härligt – det byggs i Falun!

Det har det förstås gjort under alla år och särskilt då villabyggandet men takten har ändå ökat. Vi behöver bostäder, ännu mer nu med ökad invandring.

Vårt politiskt beslutade mål är att det ska produceras minst 200 bostäder varje år i Falu kommun. För att klara det målet måste många bidra på olika sätt.

Kommunen sköter planeringen så det blir möjligt att bygga på olika ställen. Vi äger mark för en del av bostadsproduktionen men mycket byggs också på privatägd mark och kommunens bostadsbolag Kopparstaden bygger en hel del lägenheter. Men privata byggare är mycket viktiga för att nå målet. Vi tror också att vårt möte med den private byggaren har betydelse, om vi är smidiga och tydliga blir det lättare att bygga i Falu kommun.

Vi har därför infört en särskild lotsfunktion, MEX lotsen. MEX betyder mark- och exploatering och bokar du ett möte i den lotsen får du vid samma tillfälle möta flera olika tjänstemän som är duktiga på frågor du har som rör marken, planeringen och byggandet.

Just i skrivande stund har jag varit på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och där klubbades beslut att godkänna en detaljplan för produktion av 30-40 lägenheter i korsningen Svärdsjögatan/Trotzgatan.

Kvarteret vi sitter i – Västra Falun, samma hus som SVT finns i - här jobbar byggkranarna för fullt och Falun får fler bostäder och en stor nöjesanläggning. Snart kan också bostadsbyggandet starta i det angränsande kvarteret. Det vore väl härligt om tre gamla sår i stadsbilden nu kan fyllas med bostäder och verksamhetslokaler.

Vi har området kring resecentrum där jobb pågår för att skapa möjlighet för bostäder och park i det gamla riksvägsdiket som kallas Vasaparken. Mellan Knutpunkten och det sk Johanssonska huset, finns redan idag möjlighet att bygga tex kontor och vi jobbar också för att göra det möjligt att bygga bostäder även där.

Jobb pågår på många andra ställen också, både i tätorten Falun och tex Sundborn och Bjursås. Jag tycker det är otroligt roligt och stimulerande att få vara en del av detta viktiga uppdrag, skapa fler bostäder i Falu kommun.

Bästa hälsningar

Margaretha Åslund

miljö- och samhällsbyggnadschef i Falu Kommun

Margaretha Åslund
Sidan uppdaterad 2017-06-27