Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två byggarbetare som läser en ritning

Samhällsbyggarseminarium

Den 10 maj höll Falu kommun tillsammans med Samhällsbyggarna en kombinerad frukost- och samhällsbyggarseminarium. Vad kom fram där?

Falun lyftes fram som en tillväxtort och en stad att bygga i. Högskolan Dalarna och närheten till Borlänge var två parametrar som togs fram som positivt. Den politiska enighet kring visionen "Ett större Falun" såg man som även en styrka för Falun.

Falun är en attraktiv stad med ett mysigt centrum där många studenter rör sig. Prisnivån på marken är bra. De som bor här har en bra medelinkomst vilket leder till att betalningsviljan är mycket god.

Siffrorna för infyttning är positiva och prognosen för en fortsatt sådan är bra.

Utmaningar för Faluns del är bla, arkeologin och förorenad mark.

Nationellt i Sverige lyftes hinder som var strandskydd, buller och olika tolkning av PBL hos kommunerna samt problem med att få fram material.

Tack till alla som deltog!

Hela programmetPDF

Sidan uppdaterad 2019-07-04