Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Manlig snickare.

När behöver jag bygglov?

Om du ska uppföra en uteservering som har ett högt uppbyggt golv, fasta väggar eller tak, eller om du uppför en kiosk så behöver du söka bygglov. Det gäller även om uteplatsen eller kiosken bara står uppställd säsongsvis.

Du söker om bygglov hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Att söka bygglov i Falu kommun

Vad vill du bygga?

Kräver bygglov

A. Inramning, till exempel: vägg, plank, staket, vindskydd, glasaytor

 

Att uppföra en inramning som vägg, plank, vindskydd eller glasytor som är högre än 1,2 meter med en avskärmande funktion.

Ett staket är i regel inte bygglovspliktigt.

Inramning med glas ska uppfylla godkända krav i Svensk standard.

B. Tak

 

Att bygga tak över uteplatsen och serveringsdisken.

C. Trädäck/altangolv

 

Att bygga ett trädäck/altangolv som bygger högre än 1,5 meter ovanför marken. Det räcker med att en sida eller ett parti av trädäcket bygger högre än 1,5 meter ovanför marken.

D. Byggnad, till exempel: kiosk, serveringsdisk, förråd, bardisk med tak 

 

Att ställa upp en byggnad.

Att bygga en byggnad.

Uteplatser med tak och inglasade uteplatser med tak kräver bygglov.

För övrigt ska utförandet vara förenligt med Falu kommuns riktlinjer för uteserveringar och kiosker med mera.

Om du varaktigt ställer upp eller parkerar en kiosk, ett gatukök eller liknande.

E. Vid kulturhistorisk värdefull byggnad

 

Om du ska uppföra en uteplats vid en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska du vara uppmärksam på att det kan vara bygglovspliktigt att till exempel sätta upp en markis.

F. Skyltar och reklam

 

Att sätta upp skyltar på fasad (vägg eller fönster), tak, markiser eller uteplatsens avskärmning.

Reklam får inte fästas på en inhägnad, ett tak eller en markis.

Restaurangens logga eller namn får förekomma på markisens volang och på varannan sektion av inhägnaden, men du måste först samråda med kommunen.

 

Sidan uppdaterad 2017-08-24