Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skador och skadestånd

Du som sökanden har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.

Tänk på att

  • Inga förankringar får ske i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.
  • Skador som uppstår i gaturummet ska återställas. Sökande ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning. Eventuells skador på träd regleras enligt VAT:03.
  • Skadeanspråk får inte ställas på kommunen till följd av
    upplåtelsen om person- eller sakskada skulle uppstå genom
    olyckshändelse eller annan anledning såväl sökande som tredje man.
Sidan uppdaterad 2017-06-27